Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Octavian CALMÎC

Octavian
CALMÎC

Viceprim-ministru, ministru al Economiei 

 

Data naşterii: 9 octombrie 1974

 

Experienţă profesională:

 

Din 20 ianuarie 2016 Octavian Calmîc deține funcția de viceprim-ministru, ministru al Economiei.

 

2009 -20 ianuarie 2016 - viceministru al Economiei pe domeniul cooperării economice internaționale; 

 

2005 – 2009 - director al direcţiei generale politici comerciale, Ministerul Economiei şi Comerţului;

 

2001- 2005 - şef al Direcţiei principale regimuri comerciale şi O.M.C., Ministerul Economiei;

 

1998 – 2001 - şef-adjunct al Direcţiei principale O.M.C., Ministerul Economiei şi Reformelor;

 

1996 - 1998 - specialist-principal al Direcţiei colaborare internaţională bilaterală, Ministerul Economiei.

 

Realizări profesionale:

 

1998-2001 - membru activ al echipei pentru negocierea aderării Republicii Moldova la O.M.C.;

 

2001-2006 - elaborarea politicii tarifare şi comerciale a Republicii Moldova;

 

2003 - negocierea proiectului Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Ucraina, armonizat la exigenţele O.M.C.;

 

2003-2004 - purtarea negocierilor şi finalizarea procesului de semnare a Acordurilor de comerţ liber cu ţările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est;

 

2005-2006 - purtarea consultărilor cu Comisia Europeană pentru abţinerea GSP Plus şi Preferinţelor Comerciale Autonome;

 

2006-prezent reprezentantul Republicii Moldova în procesul de aderare şi modernizare a acordului CEFTA;

 

2001 – prezent autorul la diverse rapoarte analitice, studii de fezabilitate şi cercetării ştiinţifice în domeniile de activitate, etc.

 

Studii:

 

2003-prezent: Doctorand la ASEM în domeniul managementului şi comerţului exterior Tema de cercetare „Mecanismele de promovare a comerţului exterior”;

 

2001- Institutul de perfecţionare din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.) din Geneva, diplomă în politică comercială şi comerţ exterior;

 

1998 -Institutul de perfecţionare a O.M.C. din Geneva, Expert în normele O.M.C.;

 

1991 – 1996: Academia de Studii Economice din Moldova, Diploma în management;

 

1991 – 1992: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică aplicată.

 

Cursuri de perfecţionare adiţionale şi iniţiative:

 

1998-2005 - Participant la un şir de seminare, conferinţe şi ateliere de lucru internaţionale, regionale şi naţionale în domeniul comerţului exterior, O.M.C., reglementării importului, achiziţiilor publice, standardizare, integrare europeană, etc.

 

1998 – 2001 - membru al grupului de negociere al aderării Republicii Moldova la O.M.C.;

 

1999-2003 - membrul Grupului de lucru în domeniul comerţului, Cartea energetice europene (Bruxelles);

 

2003-2004 - negociator principal al acordurilor de comerţ liber semnate de Republica Moldova cu ţările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est;

 

2004 - prezent - reprezentantul Republicii Moldova în relaţiile comercial-economice cu ţările CEFTA;

 

2004-prezent - membru al Subcomitetului II Republica Moldova -UE: „Comerţ şi Investiţii”, etc.

 

  

Anticamera:

 

Tel.: (373 22) 250 107

Asistentă - Angela Jomiru

 

Primirea cetăţenilor în audienţă:

 

În prima şi a treia zi de Luni a lunii curente

Orele: 14:00 – 19:00