Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Parteneri de dezvoltare

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, Ministerul Economiei, în calitate de coordonator al asistenţei externe pentru domeniul economic, exercită funcţia de programare şi monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă, precum şi coordonează procesul de consultare şi dialogul cu comunitatea donatorilor. 

 

Note informative privind cooperarea cu parteneri de dezvoltare:

Agentia Austriaca pentru Dezvoltare

Agentia suedeza pentru dezvoltare si cooperare internationala (SIDA)

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei

Banca Europeană de Investiții

Biroul de Cooperare al Elveţiei

Regatul Danemarcei

Emiratele Arabe Unite

Republica Estonia

Republica Finlanda

Fondul Monetar Internațional 

Forumul Economic Mondial

Republica Federală Germania

Organizația Națiunilor Unite (ONU)

Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD) 

România

Republica Slovacă 

 

Referinţe:

 http://amp.gov.md/portal/

 http://finantare.gov.md/

 http://odimm.md/ro/proiecte/proiecte-internationale.html

 http://uipac.md/

 

Documente economice relevante:

Economic Development priority measures (eng)

Economic Development priority measures (ro)

Matricea proiectelor de asistenta externa pe domeniul economic (eng)

Matricea proiectelor de asistenta externa pe domeniul economic  (ro)