Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Partenerii europeni au apreciat rezultatele implementării Acordului de Asociere RM-UE la capitolul Comerț și Dezvoltare Durabilă (TSD)
10/18/2017 - 19:06

18 octombrie, Chișinău - Reuniune a treia a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru comerț și dezvoltare durabilă s-a desfășurat la Chișinău, în perioada 16-17 octombrie 2017, la care au participat reprezentanții Republicii Moldova și experții Uniunii Europene, privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE la capitolul Comerț și Dezvoltare Durabilă (TSD).

 

Din delegația Republicii Moldova au făcut parte reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, reprezentanții Asociației Obștești de informare și consultanță de mediu ” EcoContact”, Expert-Grup Moldova, Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldovei, moderat de Mihaela Gorban, șef al Direcției Generale Cooperare Economică Internațională MEI, precum și reprezentanți ai Grupului de experți ai Uniunii Europene. 

Părțile au subliniat importanța majoră a rezultatelor obținute de Republica Moldova  la capitolul Comerț și Dezvoltare Durabilă (TSD) din cadrul Acordului de Asociere RM-UE. În acest context, experții europeni au apreciat și salutat progresele înregistrate de țara noastră privind transpunerea legislației europene la cea națională, precum și reformele demarate în sectoarele de referință.

 

În cadrul reuniunii părțile au analizat și evaluat nivelul implementării prevederilor din sectorul muncii la capitolului TSD, în special implementarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. În acest sens, au fost analizate amendamentele realizate la Codul Muncii, ce reglementează legislația națională de profil și majorează nivelul de protecție juridică a angajaților, precum și examinată Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru perioada 2017-2021, care vizează creșterea nivelului de ocupare oficială a forței de muncă, îmbunătățirea cadrului legal în domeniul migrației forței de muncă, etc..

 

O tematică importantă discutată în cadrul reuniunii a treia a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru comerț și dezvoltare durabilă a fost subiect cu referire la politicile de climă și mediu. În acest context, partea europeană a apreciat înalt ratificarea de către Republica Moldova în anul 2017 a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, precum și a Convenției de la Minamata privind mercurul. În context, delegația moldavă a informat colegii europeni despre Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. De asemenea, informații privind elaborarea proiectului Foii de parcurs privind promovarea economiei verzi și a indicatorilor naționali de creștere ecologică, domenii prioritare pentru țara noastră, ce vor contribui la creșterea bunăstării sociale și a capitalului uman, reducând în mod semnificativ riscurile de mediu și problemele ecologice.

 

În aceeași ordine de idei, reprezentanții Moldovei au informat delegația UE despre organizarea și  desfășurarea a cinci training-uri pentru colaboratorii vamali naționali în vederea implementării eficiente a prevederilor Convenției, privind Comerțul Internațional cu Specii Periclitate de Faună și Floră Sălbatică (CITES), precum și eliberarea a 100 permise de import/export al speciilor CITES.

 

În final, delegația europeană și moldovenească au convenit să organizeze o conferință video până la finele anului 2017 între experții ambelor părți pentru a defini acțiunile concrete de dezvoltare pentru domeniile prioritare stabilite. Acestea fiind inspecția muncii, sănătății și siguranța operațională, munca copiilor, etichetarea ecologică (eco-label), CITES și punerea în aplicare a Acordului de la Paris. De asemenea, părțile au convenit să consulte Grupurile de lucru/consultanță interne (DAG) cu privire la domeniile și măsurile prioritare de implementare.

Imagini: 
modelul_costului