Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Pentru prima dată de la aderarea sa la Organizaţia Mondială a Comerţului, Republica Moldova a fost examinată la Geneva în domeniul politicilor comerciale
10/21/2015 - 08:59

21 octombrie 2015, Chișinău – În perioada 19-21 octombrie curent, Delegaţia Republicii Moldova, condusă de către Viceministrul Economiei, Octavian CALMÂC, a prezentat în premieră în faţa statelor membre şi cu statut de observator la OMC, Geneva, indicatorii marcoenomici şi reformele întreprinse de Republica Moldova în domeniul comercial-economic conform principiilor sistemului comercial mondial şi a angajamentelor de post-aderare ale Republicii Moldova la OMC pe parcursul anilor 2001-2015.

 

Prezentarea de către Republica Moldova pentru prima dată a Raportului de ţară în domeniul politicilor comerciale a reprezentat  un interes sporit din partea a peste 100 state membre şi cu statut de observator din cadrul OMC, dintre care 14 state au avut intervenţii în plenul şedinţei, adresând întrebări, comentarii, sugestii şi aprecieri asupra Raportului de ţară prezentat de către Delegaţia Republicii Moldova. Printre statele care au manifestat un interes sporit am putea enumera: SUA, UE, Brazilia, Canada, Thailanda, Paraguay, Ucraina, Federaţia Rusă, Japonia, China, Muntenegru, Albania, China Taipei, Pakistan.

 

Reuniunea a fost condusă de către Preşedintele Comisiei de examinare a politicilor comerciale din cadrul OMC, Ambasadorul Bulgariei, Atanas Atanassov PAPARIZOV, iar poziţia de principal comentator al Raportului prezentat de către Guvernul RM şi a Raportului extins prezentat de către Direcţia de revizuire a politicilor comerciale din cadrul OMC, a fost deţinută de către Ambasadorul Paraguay,  Juan Esteban AGUIRRE, în calitatea sa de Preşedinte al Comitetului pentru Comerţ şi Dezvoltare din cadrul OMC.

 

Majoritatea comentariilor și întrebărilor au vizat taxele vamale aplicate de RM, unele dintre ele fiind mai mari decât cele negociate la OMC în 2001, sistemul de licențiere a activităților antreprenoriale, sistemul energetic și perspectivele integrării şi armonizării legislaţiei UE în domeniul comercial-economic, administrarea vamală, sistemul de certificare a produselor și modul de aplicare a măsurilor sanitare, fitosanitare și veterinare față de importuri, inclusiv măsurile discriminatorii aplicate de ANSA, lacunele din sistemul bancar și cel non bancar, precum și eventualele acțiuni ale Guvernlui RM în vederea creșterii nivelului de transparență instituţională și consolidarea atribuțiillor BNM și CNPF pentru evitarea declanşării unor crize financiare similare pe viitor, activitatea Zonelor economice libere și preferinţele fiscale acordate, activitatea Întreprinderilor Căile Ferate ale Moldovei și Poşta Moldovei, liberarizarea accesului la serviciile de transport feroviar și poştal, precum şi alte subiecte de interes major. Cele mai consistente comentarii şi plauzibile sugestii fiind oferite de către Delegaţiile SUA şi a UE la OMC.

 

Un alt subiect abordat în cadrul Sesiunii de examinare la OMC l-a constituit dezvoltarea agriculturii, şi anume modalitatea de repartizare a subvențiilor. În opinia experților, subvențiile la export trebuie excluse, deoarece distorsionează comerțul internațional.

 

Octavian Calmâc şi-a exprimat apreciarea faţă de Secretariatul OMC pentru asistența oferită ţării noastre în procesul de realizare a angajamentelor în cadrul organizaţiei, dar şi pentru comentariile oferite în cadrul celor două Rapoarte în domeniul politicii comerciale internaționale.

 

De la aderarea Republicii Moldova la OMC au trecut cincisprezece ani. În acest timp am acumulat o experiență de neprețuit în domeniul comerțului internațional, prin participarea noastră la lucrările reuniunilor Comitetelor OMC, sesiuni, grupuri de lucru și Conferințe ministeriale. Republica Moldova nu a fost doar un observator în aceste procese, dar a întreprins acţiuni pentru a consolida angajamentul nostru de a liberalizarea comerțului internațional sub umbrela OMC. În 2015, după negocieri îndelungate, Republica Moldova a semnat Acordul privind achizițiile publice al OMC, care marchează începutul unei reforme importante în acest sector. În același an, Guvernul a semnat Acordul de Facilitare a Comerţului în cadrul OMC. Avem mari speranțe în legătură cu punerea în aplicare a acestor instrumente juridice în legislația internă. Parlamentul Republicii Moldova urmează să ratifice ambele tratate până la sfârşitul acestui an ”, a mentionat Octavian Calmâc. În acest sens, Delegaţia RM pe care o va conduce Viceministrul Economiei Octavian Calmâc la cea de a 10-cea Conferinţă ministerială a OMC ce va avea loc la Nairobi, Kenya, în perioada 15-18 decembrie curent, urmează să prezinte Directorului General al OMC, Roberto Azevedo, instrumentul de ratificare de către Parlamentul RM a Acordului de Facilitare a Comerţului propus statelor membre de către OMC. 

 

Totodată, viceministrul Economiei a asigurat conducerea OMC şi statele membre că Republica Moldova va rămâne un actor activ şi credibil în zona economică regională, atât datorită reformele întreprinse în domeniul politicilor comerciale, cât şi datorită cadrului legal şi a anagajamentelor bilaterale asumate. În acest sens, RM a semnat un șir de Acorduri, precum Acordul Central European de Comerț Liber (2006), Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană (2014), și Turcia (2014). La final, Şeful Delegaţiei RM a reiterat imperativitatea şi necesitatea transpunerii în practică a principiilor de previzibilitate şi transparenţă în domeniul social-economic, precum şi înrolării prolifice a ţării noastre în ciurcuitul comercial mondial. 

 

Imagini: 
modelul_costului