Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Producția industrială, în creștere cu 3,4% în anul 2017
02/22/2018 - 09:45

Extinderea activității investitorilor străini, în special în ramura industriei automotive, evoluțiile pozitive ale sectorului agricol ce au stimulat creșterea industriei alimentare, creșterea cererii interne și externe pentru produsele industriale naționale, datorată inclusiv deschiderii piețelor externe și valorificării acordurilor de cooperare economică internațională au constituit factorii principali care au determinat creșterea sectorului industrial cu 3,4% în anul 2017. Industria prelucrătoare a înregistrat o creștere cu 4,5%, impulsionând evoluția întregului sector industrial.

 

Astfel, cele mai influente ramuri, care au determinat creșterea industriei în anul 2017, au fost fabricarea de fire și cabluri electrice, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, fabricarea băuturilor, inclusiv a vinurilor, prelucrarea și conservarea cărnii, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea zahărului. În același timp, exportul materiei prime agricole, saturarea pieței interne cu produse din import, dar și competitivitatea redusă a unor produse moldovenești au influențat descreșterea producției industriale la o serie de produse.

 

Printre industriile care au contribuit negativ la evoluția sectorului industrial se numără producerea uleiurilor și grăsimilor, fabricarea unor articole textile (lenjerie de pat, cuverturi, perne, covoare, lenjerie de corp etc.), fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat, fabricarea articolelor din sticlă, producția de energie electrică.

 

Industria alimentară, care reprezintă o ramură semnificativă a industriei prelucrătoare, s-a majorat cu 6,4%, fiind susținută de evoluțiile favorabile ale sectorului agricol. La majorarea volumului producției industriei alimentare și-au adus aportul creșterile înregistrate la fabricarea sucurilor de fructe și legume (de 1,8 ori), prelucrarea și conservarea produselor din carne (+15,6%), fabricarea zahărului și altor produse alimentare (+8,4%).

 

Și industria băuturilor a înregistrat creșteri. Anul trecut, a crescut cu 7,8% volumul producției de băuturi și cu 16% - volumului exportat pe piețele externe. Peste 70% din producția de vinuri și peste 60% din producția alcoolică distilată este exportată, deținând o pondere de circa 8% în volumul exporturilor pe țară. Aceste creșteri demonstrează că producătorii de băuturi s-au reorientat cu succes către alte piețe de desfacere decât cea rusă, ceea ce a permis acestui subsector industrial să se dezvolte stabil.

 

Industria automotive devine o ramură din ce în ce mai importantă pentru economia națională. Extinderea proiectelor investiționale din cadrul zonelor economice libere au determinat, în anul 2017, creșterea producției de fire și cabluri electrice cu 43%, influențând cu 1,7 p.p. creșterea indicelui general al producției industriale. De asemenea, s-au majorat cu 37,1% exporturile de această producție, deținând o pondere de circa 14% în totalul de exporturi.

 

În schimb, industria extractivă a scăzut cu 3,7% pe parcursul anului 2017. Cu toate că activitatea investițională în sectorul construcțiilor pare să se fi relansat (2,2% creștere în 9 luni ale anului 2017), totuși, sectorul industriei extractive nu s-a restabilit după declinul din anii 2015-2016. 

 

Și sectorul energetic a înregistrat o diminuare a volumului producției și furnizării de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,7%). Volumul producției energiei electrice a constituit 884,6 milioane kWh, înregistrând o diminuare de 1,8%, față de 2016. Totodată, volumul producției energiei termice produse pentru a fi livrată în centrale termice a fost de 1691,8 mii Gcal, cu 6,9% mai puțin decât în anul precedent. Volumul apei potabile livrată populației a alcătuit 47,1 milioane m3, cu 3,8% mai puțin decât în 2016.

Imagini: 
modelul_costului