Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Programului Național pentru Promovarea Economiei Verzi în Moldova va asigura creșterea și dezvoltarea economică în armonie cu mediul și sănătatea populației
11/23/2017 - 20:33

23 noiembrie, Chișinău - La Ministerul Economiei și Infrastructurii a avut loc astăzi ședința Grupului de lucru comun privind dezvoltarea durabilă și economia verde, unde a fost discutat proiectul Programului Național pentru Promovarea Economiei Verzi in Moldova, după avizarea și consultarea cu ministerele de resort.

 

Iulia COSTIN, secretar general de stat al Ministerul Economiei și Infrastructurii, co-președinte a Grupului de lucru interministerial, a menționat că grupul de lucru se întrunește astăzi într-un format nou, după reforma guvernului, dar va fi asigurată continuitatea activității pentru a promova în continuare economia verde la nivel național și prezentarea lor la nivel internațional.

 

De asemenea, a menționat că elaborarea Programului Național pentru promovarea economiei verzi, ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea agriculturii ecologice, implementarea măsurilor de eficientă energetică sunt priorități naționale care vor asigura creșterea și dezvoltarea economică în armonie cu mediul și sănătatea populației şi au fost recunoscute în plan internațional, la Conferința Miniștrilor Mediului de la Batumi și la Reuniunea în cadrul Parteneriatului Estic la Luxemburg.

 

Indicatorii Creșterii Verzi au fost ajustați la potențialul țării și racordați la obiectivele și țintele naționale ODD, care vor sta și la baza elaborării SND Moldova 2030.

 

Totodată, Iulia COSTIN a adus mulțumiri tuturor membrilor Grupului de lucru, care au contribuit activ la elaborarea și promovarea domeniului, la avizarea și perfecționarea proiectului Programului Național și proiectului setului de Indicatori ai Creșterii Verzi. ”Din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii doresc să vă asigur, că noi vom promova continuitatea acestui proces, pentru integrarea principiilor economiei verzi în toate sectoarele și la diferite nivele, în scopul asigurării creșterii economice și bunăstării populației”, a adăugat secretar general de stat.

 

Andrei Isac, Consultant local, EaP GREEN a prezentat proiectul Foii de parcurs - Programului național pentru promovarea Economiei verzi in Moldova - după avizare cu ministerele si consultări.

 

În cadrul ședinței au fost stabiliți pășii următori conform proiectului și aspectele de implementare a ultimei etape a Programului EaP GREEN, inclusiv  pentru Conferința regională și cea naționala din decembrie curent. De asemenea au fost lansate pregătirilor pentru Masa Rotundă Națională de Nivel Înalt  “Economia Verde. Fabricat în Moldova”, ediția a III-a, care va avea loc anul viitor la MOLDEXPO.

 

În context, a fost discutată participarea delegației Moldovei la Conferința regională finală EaP GREEN  din 1 decembrie 2017, Brussels, și prezentată agenda evenimentului final EaP GREEN in Moldova din 15 decembrie 2017.

 

 

 

Imagini: 
modelul_costului