Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Proiectul de lege care vine să reducă presiunea asupra mediului de afaceri, discutat la Ministerul Economiei și Infrastructurii
03/13/2018 - 11:37

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la ședința de lucru la care s-a discutat elaborarea și definitivarea proiectului de lege care vine să reducă presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri. Documentul a fost discutat cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare, ai comunității de business și ai societății civile, după ce la, la 5 februarie, Guvernul a decis ca Ministerul Economiei și Infrastructurii să definitiveze proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției.

 

„Ne propunem să eliminăm abuzurile din partea organelor de drept, care afectează semnificativ activitatea economică. Acest proiect de lege are scopul de a lua presiunea de pe business”, a reiterat ministrul Economiei și Infrastructurii.

 

Astfel, urmare a discuțiilor cu mediul de afaceri, s-a propus excluderea din proiect a prevederilor care generau neclarități. Și anume, s-a renunțat la excluderea atribuțiilor de urmărire penală de la Serviciul Vamal; la excluderea/schimbarea competențelor organelor de drept: Centrul Național Anticorupție, Procuratura, Poliția, Poliția de frontieră; la modificarea procedurii de citare; la includerea unui nou articol – contravenția flagrantă; la mecanismul de neîncepere a urmăririi penale în baza executării prescripției organelor de control; la procedurile simplificate de constatare și examinare a contravențiilor etc.

 

De asemenea, s-a propus ca persoana să fie liberată de pedeapsa penală doar dacă a săvârșit pentru prima oară una dintre infracțiunile economice prevăzute expres (art. 241 - practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, art. 2411 - practicarea ilegală a activităţii financiare, art. 242 - pseudoactivitatea de întreprinzător, art. 244 - evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, art. - 2441 - evaziunea fiscală a persoanelor fizice, art. 250 - transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz); a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul; a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din Partea specială.

 

Complementar, este prevăzut expres că liberarea nu se va aplica, dacă fapta a fost săvârșită cu aplicarea constrângerii psihice sau fizice, s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală.

 

Totodată, în proiectul de lege s-au păstrat amendamentele ce țin de reducerea pedepsei și majorarea penalităților, introducerea pedepsei penale pentru autorități la tergiversarea emiterii actelor permisive și la efectuarea abuzivă a controalelor, limitarea organelor urmăririi penale în procesul de efectuare a perchezițiilor și ridicare a bunurilor, limitarea ridicării bunurilor care ar stopa activitatea de business etc.

 

Participanții la discuții urmează să examineze modificările propuse de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, astfel încât la următoarea ședință proiectul să fie definitivat.

Imagini: 
modelul_costului