Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Realizarea Programului din sectorul drumurilor discutată de autoritățile naționale cu experții IFI
12/07/2017 - 17:13

7 decembrie, Chișinău – Progresele înregistrate în implementarea Strategiei de Transport și Logistică (STL) pentru anii 2013 - 2022 au fost analizate astăzi în cadrul ședinței comune a Comitetului de Supraveghere a Proiectului de susținere a Programului din sectorul drumurilor, condus de viceprim-ministrul Octavian Calmîc, și echipa Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI), formată din reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiții (BEI), Uniunii Europene  și Băncii Mondiale, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 5 – 8 decembrie curent.

 

În cadrul reuniunii a fost efectuată o analiză cuprinzătoare a stadiului implementării contractelor finanțate de IFI în sectorul drumurilor, transparența repartizării mijloacelor financiare din Fondul Rutier, progresele înregistrate în implementarea politicii siguranței rutiere, alte chestiuni privind STL a Guvernului Republicii Moldova, inclusiv progresele reformei din sectorul feroviar, viitoarele investiții prioritare în sectorul transporturilor, etc.

 

Prezentând măsurile întreprinse de autoritățile naționale în procesul de implementare STL, reprezentanții diferitor instituții de stat au prezentat pe domeniile care le gestionează principalele evoluții în procesul de formare și finanțare a Fondului Rutier, implementării reformei Căii Ferate a Moldovei, a reformei întreținerii a drumurilor, a strategiei de siguranță rutieră, precum și lista unică de proiecte din domeniul infrastructurii transporturilor ”Single Project Pipeline”, implementarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun UE – Republica Moldova, etc.  

 

Experții IFI au apreciat eforturile autorităților naționale în procesul de implementare a obiectivelor asumate în domeniile analizate, venind cu un șir de recomandări, care în opinia lor vor contribui la contribui la impulsionarea și eficientizarea reformelor implementate. De exemplu, referindu-se la compartimentul ”finanțarea Fondului Rutier”, experții IFI recomandă autorităților naționale elaborarea unui mecanism de prioritizarea a investițiilor din acest fond atât la nivel de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cât și ulterior pentru autoritățile publice locale de nivelul II, revizuirea standardelor de proiectare și a normelor tehnice și alinierea acestora la cele mai bune practici în domeniu, asigurarea capacității de gestionare a drumurilor locale de autoritățile locale, etc.

 

 

În context, viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a menționat că o parte din recomandările experților IFI deja sunt luate drept bază la realizarea mai multor programe din domeniu, inclusiv și la compartimentul Fondului Rutier, implementarea reformei întreținerii drumurilor locale, etc. 

Imagini: 
modelul_costului