Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Regulamentul

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, a structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia sunt stipulate in Hotărârea Guvernului Nr. 690 din  13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului.  

Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168, art Nr. 768
Modificat:
HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946
HG312 din 03.05.11, MO74-77/06.05.11 art.356
HG1173 din 21.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1291