Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Republica Moldova a înregistrat progrese în implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA)
02/15/2018 - 16:09

Republica Moldova progresează în implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană ce vizează Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Ministerul Economiei și Infrastructurii a participat la Reuniunea Grupului de lucru ad-hoc pentru Acorduri de Asociere al Adunării Parlamentare EURONEST. În cadrul Reuniunii, consilierul ministrului Economiei și Infrastructurii, Iulia Vitiuc, a prezentat realizările obținute de țara noastră pe parcursul a trei ani. Reuniunea a avut loc la Tbilisi, Georgia, și a întrunit reprezentanți din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. 

 

Astfel, Republica Moldova a reușit să realizeze un șir de reforme în domeniul economic, cum ar fi implementarea Ghișeului unic, lansat în iunie 2017, datorită căruia s-au micșorat costurile administrative până la 46% (circa 62 de milioane de lei anual), reducerea actelor permisive de la 413 la 150, reducerea instituțiilor cu funcții de control de la 70 la 18, inclusiv 5 regulatori independenți.

 

De asemenea, pe parcursul ultimilor ani se constată tendința de reorientare a exporturilor moldovenești de la est spre vest. În prezent, Uniunea Europeană deține întâietatea în comerțul exterior al Republicii Moldova. În 2017, exporturile de mărfuri destinate țărilor UE au constituit 63,7% din totalul exporturilor, peste 1300 de companii moldovenești, ceea ce reprezintă circa 60% din numărul total, exportă în UE. Totodată, 28 de state membre ale UE investesc în economia națională.

 

Printre alte realizări se numără crearea primului parc IT – ”Moldova IT Park”, lansarea serviciului național unic 112 pentru apeluri de urgență, implementarea sistemului informațional automatizat de management și eliberarea documentelor permisive etc.

 

În cadrul Reuniunii au fost discutate procedurile instituționale, mecanismele și capacitățile de implementare a Acordului de Asociere în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și aspectele procesului de armonizare a legislației cu acquis-ul comunitar în cele trei țări.

 

 

La 27 iunie 2014, Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat Acordul de Asociere și l-au aplicat cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014. Acordul introduce un regim de comerț preferențial - Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător  (DCFTA).

 

 

Imagini: 
modelul_costului