Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Republica Moldova a înregistrat progrese la implementarea acțiunilor pentru ameliorarea competitivității, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor
03/27/2018 - 16:24

Țara noastră a înregistrat progrese, în 2017, la realizarea acțiunilor care au drept scop ameliorarea competitivității, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor. Consiliul pentru Competitivitate a aprobat astăzi Raportul de progres pentru monitorizarea implementării Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova  în anul  2017 și Raportul de monitorizare a rezultatelor implementării Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 (SNAIPE). Ședința Consiliului pentru Competitivitate a fost prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.

 

Conform Raportului de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, în 2017 rata de realizare a obiectivelor stabilite a constituit 71 la sută, cu 10 puncte procentuale mai mult, comparativ cu 2016. Cele mai bune rezultate au fost obținute la componentele: concurență (94%), impozitare și administrare fiscală (89%), facilitarea comerțului (77%).

 

În cadrul ședinței, Consiliul pentru Competitivitate a examinat și Raportul de monitorizare a rezultatelor implementării SNAIPE 2016-2020. S-a constatat că rata de realizare a activităților stabilite în planurile anuale ale instituțiilor este în creștere. În 2017, gradul de realizare a acțiunilor SNAIPE a constituit 80,3%, comparativ cu 77% în 2016. Conform analizelor, cele mai  înalte  rezultate au fost înregistrate la capitolele sporirea capacităților de export ale  producătorilor autohtoni (100%), fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare, care să permită atragerea, reținerea, dezvoltarea investițiilor și promovarea exporturilor (82,4%) și îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export (80,6%). În același timp, cel mai scăzut nivel de realizare a acțiunilor a fost înregistrat la compartimentul sporirea calității infrastructurii industriale, a transportului și a celei comerciale pentru dezvoltarea sectoarelor orientate spre export (70,8%).

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii a apreciat rezultatele obținute pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor și a încurajat membrii Consiliului să vină cu recomandări și propuneri pentru eficientizarea implementării Foii de parcurs și a Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor. „Consiliul are sarcina de a promova politicile statului în vederea creșterii competitivității Republicii Moldova, atragerii investițiilor și promovării exporturilor. Există o multitudine de probleme cu care se confruntă businessul. În acest sens, au fost realizate un șir de reforme pentru a le facilita activitatea. De noi depinde cum sunt implementate acestea. De aceea, reformele și schimbările care au fost realizate în domeniul afacerilor trebuie promovate”, a subliniat Chiril Gaburici.

 

Consiliul pentru Competitivitate a fost instituit în anul 2014 și constituie parteneriat public-privat pentru promovarea dezvoltării economice sustenabile, stimularea competitivității și promovarea imaginii Republicii Moldova. Rolul acestuia este de a analiza climatul economic și de a genera idei de politici cu impact asupra competitivității țării.

Imagini: 
modelul_costului