Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Republica Moldova a înregistrat progrese privind simplificarea procedurii de înființare şi administrare a IMM-lor
05/23/2018 - 16:14

Experții europeni au evaluat și au apreciat progresele obținute de Republica Moldova privind cadrul normativ în domeniul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), în special simplificarea procedurii de înființare şi administrare a unei afaceri. Evaluarea a fost efectuată în cadrul unui atelier de lucru, organizat astăzi de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

 

Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a remarcat rolul important al acestei evaluări pentru dezvoltarea unor politici sustenabile în sectorul IMM. „Această evaluare este un instrument eficient pentru îmbunătățirea și monitorizarea politicilor de dezvoltare a sectorului IMM-urilor în toate țările Parteneriatului Estic, pentru schimbul de bune practici în regiune, precum și preluarea expertizei europene și internaționale. Acum avem posibilitatea să cunoaștem exact unde trebuie să intervenim, ce măsuri trebuie să întreprindem ca să creăm condiții bune de activitate pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt foarte importante pentru economia Republicii Moldova”, a notat Iulia Costin.

 

În cadrul atelierului, participanții au analizat rezultatele preliminare ale celui de-al doilea ciclu de evaluare a politicilor de dezvoltare a IMM. Evaluarea a avut drept scop monitorizarea elaborării și punerii în practică a politicilor în sectorul IMM, reflectând punctele forte și slabe ale cadrului de politică existent. Astfel, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și cei ai OECD și-au propus să îmbunătățească abordarea antreprenoriatului atât în Republica Moldova, cât și în țările partenere, să simplifice mediul de reglementare și de politici pentru IMM-uri și să elimine toate barierele în calea dezvoltării acestora.

 

Experții OCDE au înaintat unele recomandări privind următoarea etapă de dezvoltare a sectorului IMM, de îmbunătățire a mediului de afaceri și stimulare a antreprenoriatului și concurenței. Printre recomandări au fost menționate implementarea noii legi privind IMM, inclusiv dezvoltarea unei piețe private pentru serviciile de dezvoltare a unei afaceri, îmbunătățirea guvernării corporative și transparenței în sectorul bancar, promovarea învățării antreprenoriale și instruirea IMM, precum și fortificarea eforturilor existente pentru promovarea exporturilor, investițiilor și modernizarea infrastructurii calității.

 

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Comisiei Europene, Băncii Europene pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, experți din cadrul OECD, dar și reprezentanți ai instituțiilor publice antrenați în procesul de evaluare pe indicatorii Small Business Act (SBA). Atelierul de lucru a fost dedicat unui nou ciclu de evaluare a politicilor de dezvoltare a sectorului IMM în Republica Moldova pe baza principiilor SBA.

Imagini: 
modelul_costului