Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Republica Moldova si SUA își intensifică cooperarea comercial-economică
10/06/2017 - 19:11

6 octombrie 2017 - Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Infrastructurii, președinte al Comisiei mixte comerciale, din partea Republicii Moldova și Daniel Mullaney, reprezentant comercial al SUA pentru Europa și Orientul Mijlociu, șef al delegației pentru Comisia mixtă, din partea Statelor Unite ale Americii, s-au întrunit în cadrul celei de-a doua sesiuni a Comisiei interguvernamentale moldo-americane pentru colaborare comercial-economică, desfășurată la Chișinău la 5 octombrie curent, privind aspectele cooperării bilaterale și modalitățile de intensificare a cooperării comercial-economice.

 

Părțile au menționat că consolidarea dialogului bilateral în cadrul celei de-a doua sesiuni a comisiei mixte de colaborare economică are drept obiectiv  schimbul de idei între state, identificarea unor pași concreți și priorități pentru aprofundarea relațiilor bilaterale investiționale. În acest scop, Republica Moldova va amplifica acțiunile în vederea implementării reformelor economice și consolidării mediului de afaceri și investițional. De asemenea, climatul în domeniul antreprenorial va fi îmbunătățit pentru asigurarea dezvoltării unui regim de reglementare în conformitate cu obligațiile internaționale ale țării.

 

În cadrul sesiunii,  au fost stabilite modalitățile de intensificare a cooperării comerciale bilaterale. În special, a fost revizuită implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în conformitate cu obligațiunile în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, precum și cu comerțul cu produse agricole și industriale. Totodată, au fost analizate evoluțiile cu privire la reformele guvernamentale și regulatorii implementate în Republica Moldova.

 

În ceea ce privește mediul de afaceri al Republicii Moldova, delegațiile au analizat eforturile Republicii Moldova în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectual. A fost menționată importanța acestui sector nu numai pentru stimularea și protejarea inovării, ci și în calitate de indicator general al respectării statului de drept al Republicii Moldova. Importanța încrederii în sectorul judiciar este vitală pentru un mediu de afaceri puternic, a menționat  Vitalie Iurcu, președintele Comisiei mixte comerciale.

 

Statele Unite și Republica Moldova vor asigura continuitatea comisiei mixte moldo-americane de colaborare economică pentru a spori oportunitățile comerciale și fluxul investițiilor bilaterale, a specificat Daniel Mullaney, reprezentantul comercial al SUA pentru Europa și Orientul Mijlociu.

 

Comisia interguvernamentală moldo-americană pentru colaborare comercial-economică a fost constituită în mai 2016.Principalele Acorduri cu caracter economic este Acordul între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii privind relaţiile comerciale și Tratatul între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

 

Conform informaţiei oficiale prezentate de Camera Înregistrării de Stat, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea 379 întreprinderi cu capital american, valoarea investițiilor în capitalul social fiind de circa 544 mil. lei. După valoare capitalului investit, SUA se află pe locul 6 printre țările partenere ale Republicii Moldova.

Imagini: 
modelul_costului