Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Secţia resurse umane

Secţia resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice. Structura are in funcţiile sale de bază administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal, acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu, precum si evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

 

Sef al Sectiei Resurse umane - Angela Cociu

 

Tel.: (373 22) 250 693

E-mail: angela.cociu@mec.gov.md


Consultant superior - Cazac Lilia    

 

Tel.: (373 22) 250 680

E-mail: lilia.cazac@mec.gov.md

 

 

Ghidul noului angajat

 

Ordin cu privire la numirea responsabilului pentru informarea cu privire la conflictul de interese