Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Ședința Consiliului pentru Competitivitate

Ședința Consiliului pentru Competitivitate

Întru executarea Hotărârii Guvernului nr.676 din 20 august 2014 cu privire la Consiliul pentru Competitivitate, pe data de 8 noiembrie 2016, ora 15:00 în incinta Ministerului Economiei, bir.246 se va desfășura  ședința Consiliului pentru Competitivitate.

Obiectivul general al activității Consiliului pentru Competitivitate este coordonarea procesului de implementare a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014), document strategic inclus în Planul Naţional de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016.

Prin Hotărârea Guvernului nr.806 din 29 iunie 2016 privind modificarea capitolului 3 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, Matricea de politici a Foii de parcurs nominalizată a fost actualizată pentru perioada anilor 2016-2018.

Chestiunile principale ale agendei ședinței Consiliului sunt examinarea rezultatelor realizării Matricei de politici, obținute în semestrul I al anului 2016, precum și rezultatelor evaluării competitivității Republicii Moldova și a impactului realizării Matricei de politici pentru ameliorarea competitivității țării pentru anul 2015.

 

De asemenea, membrii Consiliului vor discuta barierele în cadrul procesului realizării activităților din Matricea de politici și, ca rezultat, vor fi elaborate propunerile concrete privind soluționarea problemelor evidențiate și eficientizarea implementării politicii de stat în domeniul ameliorării competitivității Republicii Moldova.