Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Ședinţa Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

14.12.2016                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare efectuată pentru proiectele de hotărîri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea:

Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112;

Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112;

Procedurilor şi limitelor tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către  Serviciul 112.

 

2. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”, elaborat de Ministerul Economiei.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 30.11.2016, procesul-verbal nr.28/

 

3. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și/sau a sumelor plătite în plus prin prescripție, elaborată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de Ministerul Mediului.

 

5. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu referire la instituirea autorității administrative Agenția Navală a Republicii Moldova), elaborat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 30.11.2016, procesul-verbal nr.28/

 

6. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, elaborat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 11.05.2016, procesul-verbal nr.11/

 

            7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin al Serviciului Vamal „Cu privire la declararea electronică a mărfurilor”și proiectul de Ordin propriu-zis.

           

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                      Vitalie IURCU

 

 

 

Materiale suplementare