Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Ședinţa Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

Ședinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

21.12.2016                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și/sau a sumelor plătite în plus prin prescripție, elaborată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (transferată din ședința din 14 decembrie).

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997, elaborată de Ministerul Finanțelor.

 

3 Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind furnizarea energiei termice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

4. Examinarea proiectului Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Analiza preliminare a impactului de reglementare îmbunătățită, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost acceptată în ședința GL din 16 noiembrie 2016, procesul-verbal nr.27/.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.696 din 04.08.2010, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

6. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, elaborat de Ministerul Sănătății.

/Notă: AIR a fost acceptată în ședința GL din 27 ianuarie 2016, procesul-verbal nr.1/.

 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                      Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare

Materiale suplementare