Şedinţa RIA 29.07.2015

Şedinţa Grupului de lucru RIA 29.07.2015

 

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător 29.07.2015

ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Cerinţelor de comercializare pentru hamei şi produsele din hamei, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 10 decembrie 2014, procesul-verbal nr.33/.

 

2. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011, elaborat de Ministerul Sănătății.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 20 mai 2015, procesul-verbal nr.9/.

 

3. Examinarea proiectului Regulilor Pieţei Energiei Electrice, elaborat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 10 decembrie 2014, procesul-verbal nr.33/.

 

4. Examinarea repetată a Analizei preliminare a impactului de reglementare efectuată asupra necesității elaborării proiectului Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop  de  determinare a tarifelor, a consumului tehnologic  şi  a pierderilor  de apă  în sistemele publice  de  alimentare cu apă, elaborată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost restituită în ședința GL din 17 iunie 2015, procesul-verbal nr.12/.

 

5. Examinarea proiectului legii cu privire la energia electrică (în redacție nouă), elaborat de Ministerul Economiei.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 27 mai 2015, procesul-verbal nr.10/.

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                      Tudor COPACI

 

 

Anexa:

 

Materialele de lucru ale sedintei din 29.07.2015