Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Serviciul audit intern

Serviciul audit intern are misiunea de evaluare a eficienţei managementului financiar, a proceselor de planificare, executare, monitorizare şi raportare în cadrul Ministerului Economiei şi instituţiilor din subordine. De asemenea, structura este responsabila de evaluarea managementului riscurilor şi identificarea rezervelor pentru atingerea obiectivelor instituţiei.

 

Sef al Serviciului - Spasov Iurie

 

Tel.: (373 22) 250-534

E-mail: iurie.spasov@mec.gov.md

 

Auditor intern - Ciumacenco Nina

 

Tel.: (373 22) 250-692

E-mail: nina.ciumacenco@mec.gov.md