Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Serviciul comunicare și relații publice

Serviciul Comunicare și Relații Publice are misiunea de a asigura comunicarea eficientă şi transparentă în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea Ministerului Economiei. De asemenea, structura este responsabilă de organizarea activităţilor protocolare şi a ceremoniilor oficiale ale Ministerului.

 

Șef serviciu - vacant

Specialist superior - vacant

 

tel.: (373 22) 250 641

tel.: (373 22) 250 667
e-mail: presa@mec.gov.md