Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Serviciul probleme speciale

Serviciul Probleme speciale are misiunea de a elabora acte normative şi administrative interne cu privire la protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat, coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor secrete şi controlul asupra îndeplinirii cerinţelor în vigoare, precum şi implementarea programelor de prevenire a scurgerii informaţiilor atribuite la secret de stat.

 

Sef al Serviciului - Scripnicenco Parascovia

 

Tel.: (373 22) 250 681

E-mail: parascovia.scripnicenco@mec.gov.md