Titlu

„Small Business Act” pentru Europa a evaluat dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova
04/04/2019 - 18:37

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și Strategia „Moldova 2030” sunt cele mai relevante documente strategice de politici  care stau la baza dezvoltării sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), un sector prioritar, care contribuie la creșterea economică a țării – aceasta este una dintre concluziile evaluării „Small Business Act” pentru Europa (SBA).

 

Evaluarea SBA a monitorizat la nivel național progresul înregistrat în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor de suport pentru IMM-urile din Republica Moldova, în perioada 2018-2019. De asemenea, evaluarea SBA își propune să îmbunătățească procesul de elaborare a politicilor IMM-urilor din țara noastră și să sporească capacitatea factorilor de decizie politică și a instituțiilor pentru a promova și în continuare antreprenoriatul.

 

„Cea de-a treia fază a evaluării SBA este esențială în efectuarea unei analize mai detaliate a progreselor înregistrate în Republica Moldova, precum și în asigurarea unei abordări calitative a pașilor de urmat în implementarea eficientă a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor. În ultimii 2 ani, Moldova a înregistrat numeroase realizări care vin să îmbunătățească scorul țării în acest proces, realizări care au dus la simplificarea mediului de reglementare și de politici pentru IMM-uri și înlăturarea barierelor care împiedicau dezvoltarea. Într-un final, realizările din acest sector au condus la o creștere globală a ratingului Republicii Moldova în diferite clasamente internaționale de afaceri”, a menționat Iulia Costin, Secretar General de Stat al Ministrului Economiei și Infrastructurii.

 

Republica Moldova se află la cel de-al 3-lea ciclu de evaluare „Small Business Act” pentru Europa.