Titlu

Stephane Bride: Republica Moldova este lider absolut printre partenerii estici la transpunerea directivelor UE în legislaţia naţională
05/07/2015 - 16:46

7 mai 2015, ChişinăuViceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride a participat la prima reuniune ministerială pe comerţ a ţărilor Parteneriatului Estic (PaE), care a avut loc, astăzi la   Bruxelles. La reuniune au participat miniştrii de resort din cele şase state partenere (Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan şi Belarus), comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmström.

 

Obiectivul reuniunii ministeriale a vizat implementarea politicii economice în cadrul Parteneriatului Estic. În acest context, participanţii au discutat despre oportunităţile şi provocările existente pe dimensiunea comercială, suportul care ar putea fi oferit de statele membre ale UE partenerilor estici în procesul de realizare a reformelor economice şi modernizare ş.a.

 

În intervenţia sa, Stephane Bride a evidenţiat progresele înregistrate de Republica Moldova în implemnetarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, menţionând necesitatea sprijinirii în continuare a autorităţilor de la Chişinău în acest sens.

 

“Republica Moldova se menţine ferm ancorată pe parcursul european, deoarece acesta este unica opţiune pentru dezvoltarea economică durabilă şi asocierea politică mai strânsă cu UE. Drept exemplu, ministrul Economiei a subliniat că ţara noastră este lider absolut printre partenerii estici în ceea ce priveşte numărul directivelor UE transpuse în legislaţia naţională în domeniul supravegherii pieţei, precum şi la configurarea instituţională la cerinţele UE”, a spus Viceprim-ministrul, Stephane Bride.

 

În cadrul reuniunii, participanţii au optat pentru continuarea asistenţei pentru implemenatrea agendelor de reformă ale partenerilor, consolidarea capacităţilor instituţionale publice în cadrul Agendei de asociere consolidarea dimensiunii mediului de afaceri a Parteneriatului Estic prin acordarea suportului la evaluarea şi implementarea politicilor durabile şi eficiente pentru IMM-uri ş.a.

 

De asemenea, la reuniunea ministerială reprezentanții țărilor membre au apreciat înalt rezultatele preliminare ale implementării DCFTA în Republica Moldova și au încurajat aplicarea acestuia conform graficului prevăzut. De asemenea, participanții au convenit asupra încurajării şi promovării în continuare a cooperării comercial-economice, precum şi asupra utilizării potenţialului investiţional existent între ţările PaE.