Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, orientată spre asigurarea calității vieții cetățenilor
04/17/2018 - 17:58

Ministerul Economiei și Infrastructurii a convocat astăzi cea de-a doua ședință a Grupului de lucru în domeniul economic cu autoritățile și instituțiile responsabile de elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” (SND), pentru a stabili acțiunile prioritare conform celor zece obiective pe termen lung.

 

Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a menționat că Strategia are stabilite câteva obiective majore la nivel de țară, orientate spre asigurarea calității vieții fiecărui cetățean. „Sporirea calității vieții, valorificarea potențialului fiecărei persoane și asigurarea calității principalelor etape ale vieții, sunt prioritățile asumate prin Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă și atingerea nivelului european de dezvoltare, conform prevederilor Acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care trebuie să stea la baza elaborării Strategiei Naționale și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU”, a menționat Iulia Costin.

 

La ședință au fost examinate propunerile și sugestiile recepționate pe marginea primelor două capitole ale Strategiei, axate pe domeniul economic, care au fost prezentate în cadrul primei ședințe a Grupului de lucru.

 

Astfel, printre acțiunile prioritare ale SND au fost menționate necesitatea sporirii eficienței proceselor economice, prin creșterea capacităților companiilor de a implementa inovații, inclusiv prin intermediul mecanismelor fiscale, încurajarea formării clusterelor, hub-urilor și parcurilor industriale, și stimularea investițiilor private în sectorul de cercetare și dezvoltare, precum și a parteneriatelor dintre companii și instituții educaționale în acest domeniu, promovarea concurenței sănătoase pe piață, eliminarea practicilor discriminatorii și anti-concurențiale, asigurarea orientării profesionale a elevilor încă din treapta gimnazială de studii, consilierea profesională a tinerilor, precum și asigurarea unui mediu în care inițiativa antreprenorială este încurajată de către stat, abilitarea tinerilor oameni de afaceri prin programe de consiliere tehnică și suport financiar. Totodată, este necesară facilitarea accesului la finanțe, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și eliminarea corupției sistemice, pentru dezvoltarea antreprenoriatului.

 

Strategia Națională de Dezvoltare își propune ca prioritate strategică a țării creșterea nivelului veniturilor, reducerea sărăciei și riscurilor acesteia, în special pentru grupurile vulnerabile,  precum și asigurarea incluziunii economice prin intermediul echității distribuției veniturilor și diminuării inegalităților economice, în vederea dezvoltării armonioase a întregii societăți. Potrivit Iuliei Costin, majorarea veniturilor populației va fi atinsă prin impulsionarea acumulării de venituri din surse durabile, activitate salarială și economică, astfel încât presiunea pe sistemul de asistență socială să fie minimă. În acest sens, politicile publice vor încuraja oamenii să-și realizeze aspirațiile profesionale atât în calitate de angajați, cât și în calitate de angajatori, ceea ce va duce la dezvoltarea unei economiei robuste, incluzive și prospere.

 

Elaborarea Strategiei Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” este prioritate a Guvernului Republicii Moldova, iar  grupul de lucru pentru elaborarea acesteia este format din reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, mediului academic și de afaceri, partenerilor de dezvoltare și organizațiilor societății civile. Strategia „Moldova 2030” urmează a fi elaborată până la sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai.

Imagini: 
modelul_costului