Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Supravegherea pieței și securitate industrială

 

Supravegherea pieţei  reprezintă activităţi desfăşurate şi măsuri aplicate de autorităţile de supraveghere a pieţei pentru a asigura că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa ori alte aspecte ce țin de protecţia intereselor publice. Elementul central al supravegherii pieţei este un lanţ de procese interdependente, cum ar fi monitorizarea, planificarea în baza criteriilor de risc, efectuarea controalele selective, eşantionarea şi testarea mostrelor în laboratoare acreditate, interpretarea rezultatelor, evaluarea riscurilor, luarea de decizii, intervenţiile şi asigurarea procedurilor legale care pot implica măsuri corective sau chiar sancţiuni.

Consumatorul este factorul decisiv pentru dezvoltarea economică a statului. Pentru a-i asigura protectia la cele mai inalte standarde europene, în acest sens Ministerul Economiei elaboreaza politici întru asigurarea acestui sector cu cadrul legislativ si normativ necesar. Pentru dezvoltarea cadrului naţional de planificare strategică în domeniul protecţiei consumatorilor prin transpunerea acquis-ului comunitar şi a bunelor practici internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor a fost adoptată Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. Strategia are ca scop armonizarea principiilor, obiectivelor şi căilor de realizare a obiectivelor în domeniul protecţiei consumatorilor cu cele aplicate în Uniunea Europeană şi în plan internaţional. Obiectivul general al Strategiei pe termen mediu vizează consolidarea capacităţilor decizionale şi de protecţie a consumatorului prin: i) scăderea nivelului riscului de apariţie a produselor periculoase pe piaţă; ii) diminuarea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori; ii) sporirea capacităţii de decizie a consumatorului prin educare şi informare; iv) eficentizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor.

Securitatea industrială este un domeniu reglementat care include toate activităţile desfăşurate la obiectele industriale periculoase: pregătirea personalului, expertiza, verificarea tehnică, diagnosticarea tehnică, controlul nedistructiv, controlul şi supravegherea tehnică de stat, proiectarea, construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea unui obiect industrial periculos. 

 

CONSILIUL COORDONATOR PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

 

Lista de documente:

 

Lista actelor normative în domeniul securității industriale:

 1. Domeniul sistemelor de alimentare cu gaze
 2. Domeniul instalații sub presiune, ascensoare și mecanisme de ridicat
 3. Domeniul folosirii subsolului
 4. Domeniul chimico-tehnologic
 5. Domeniul securităţii industriale (instruire, elaborarea declaratiei securitatii industriale, clasificarea avariilor la obiectele industriale periculoase)

 

Lista agenților economici care dețin de autorizații tehnice:

 1. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul alimentării cu gaze
 2. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul chimic și tehnologic
 3. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul folosirii subsolului
 4. Agenții economici care dețin autorizații tehnice în domeniul instalaţiilor sub presiune si mecanismelor de ridicat
 5. Agenții economici care dețin autorizații tehnice pentru expertiza în domeniul securităţii industriale 
 6. Agenții economici care dețin autorizații tehnice pentru instruire în domeniul securităţii industriale