Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Zonele Economice Libere

Zonele economice libere sau zonele antreprenoriatului liber (ZEL), conform Legii Nr. 440 din  27.07.2001 cu privire la zonele economice libere, sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

 

Zonele economice libere sunt create în scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor teritorii şi a ţării în ansamblu prin:

 

    a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;

    b) implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;

    c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;

    d) aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului;

    e) crearea locurilor de muncă.

 

Zonelor libere, în scopul realizării obiectivelor asumate, li se acordă regimuri preferenţiale de stimulare a activităţii de întreprinzător. De asemenea, zona liberă poate fi alcătuită din cîteva subzone. 

 

Volumul total al investiţiilor în zonele economice libere, pe întreaga perioadă de activitate ale acestora, conform situaţiei din 1 octombrie 2013, a însumat 190,3 mil. dolari SUA, dintre care în 9 luni ale anului 2013 au fost investite 17,9 mil. dolari SUA (o creştere de 1,4 ori în comparaţie cu perioada similară a anului precedent). Majorare esenţială a investiţiilor a fost înregistrată în ZEL „Bălţi” – 12,8 mil. dolari SUA, în ZEL „Ungheni-Business” – 1,9 mil. dolari SUA, în ZAL „Expo-Business-Chişinău” – 1,7 mil.dolari SUA și în ZAL „Tvardiţa” – 1,3 mil.dolari SUA. 

 

În semestrul I 2013 pe teritoriul Republicii Moldova activau șapte zone economice libere,  pe teritoriul carora erau înregistraţi 158 rezidenţi:

 

ZAL „Expo-Business-Chişinău”

 

Contacte:

 

Republica Moldova, MD-2029,

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 801

 

Administrator principal – Nicolae CALIN

 

Tel. (+373 22) 41-41-30

Fax (+373 22) 41-41-38

e-mail: admin@moldova-freezone.md

 

ZEL „Bălţi”

 

Contacte: 

 

Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălți, str. Industriala, 4

 

Administrator principal – Marin Ciobanu

 

Tel: +373-231-88881

Tel/Fax: +373-231-88880

e-mail: office@zelb.md, administration@zelb.md

 

ZEL „Ungheni-Business”

 

Contacte: 

 

Republica Moldova, MD 3600, or. Ungheni, str. I. Creanga 4  

 

Administrator principal – Natalia Iepuras

 

Tel./Fax : +373 236 20184

 

e-mail: office@freezone-ungheni.md

 

 

ZAL PP „Valkaneş”

 

Contacte:

 

MD-5300, Republica Moldova, Gagauz-Eri, or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6

 

Administrator principal – Gheorghe CERVEN

 

Tel/fax (+373) 293-22-568;

e-mail: levlora@rambler.ru

 

 

ZAL „Tvardiţa”

 

Contacte:

 

MD-6118, Republica Moldova, r-l Taraclia, s. Tvardiţa, str. Frunze, 1

 

 

Administrator principal – Constantin MASLINCOV

 

Tel. (+373) 291-63-454;

e-mail: feztvarditsa@mail.md; maslincov_k@mail.ru

 

ZAL PP „Otaci-Business”

 

Contacte:

 

MD-7106, Republica Moldova, r-l Edineţ, or. Otaci, str. Voitovici, 21

 

 

Administrator principal – Victor GÎNCU

 

Tel/fax (+373) 271-94-626;

e-mail: otaci-business@rambler.ru

 

ZAL PP „Taraclia”  

 

Contacte:

 

MD-7401, Republica Moldova, r-l Taraclia, or. Taraclia, str. Vokzalinaia, 18

 

Administrator principal – Vasile CONSTANTINOV

 

 Tel/fax (+373) 294-24-483;

e-mail: zal_pp_taraclia@mail.ru

 

 

Activitatea Zonelor Economice Libere:

 

  1. Activitatea ZEL in anul 2016
  2. Activitatea ZEL in anul 2015
  3. Activitatea ZEL in anul 2014
  4. Activitatea ZEL in anul 2013
  5. Activitatea ZEL in anul 2012
  6. Activitatea ZEL in anul 2011
  7. Activitatea ZEL in anul 2010
  8. Activitatea ZEL in anul 2009
  9. Activitatea ZEL in anul 2008