Notificare in comert

La 19 iulie curent , prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 au intrat în vigoare amendamentele la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, care prevăd simplificarea lansării unei activități comerciale. Conform noii legi, autorizația de funcționare pentru unitățile comerciale și prestări servicii se substituie cu simpla notificare la primărie. Excepție fac unele activități comerciale cu risc sporit pentru sănătatea populației și mediul ambiant, pentru lansarea cărora este necesară suplimentar autorizația sanitară sau sanitar veterinară.

Ex. pentru comercializarea cărnii, laptelui, peștelui sau prestarea serviciilor de alimentație publică (restaurant, bar, cafenea) este obligatorie dispunerea autorizației sanitar - veterinare; pentru prestarea serviciilor de înfrumusețare corporală sau comerțul cu carburanți (stațiile PECO) – autorizație sanitară.

Ca rezultat, inițial va fi creat ghișeul unic fizic de înregistrare a notificărilor pentru activitățile din comerț, ulterior în baza resursei informaționale  în domeniul comerțului va funcționa ghișeul unic electronic al notificărilor, care va permite instituirea unei baze informaționale privind activitățile din comerț. De menționat, că această resursă informațională va conecta într-un sistem toate autoritățile statului cu competență în supravegherea pieței interne de consum. Ca consecință, solicitantul de a practica comerțul va putea depune doar notificarea, inclusiv on-line, fără anexarea altor acte confirmative și fără a interacționa cu autoritățile statului.

E de notat, că Ministerul Economiei a aprobat o foaie de parcurs întru implementarea notificării în comerț, care prevede expres acțiunile ce se impun întru executarea prevederilor legale. Astfel, urmează ca autoritățile statului menționate să perfecteze cerințele privind comercializarea produselor/serviciilor după domeniul de competență și  să le publice pe site-urile oficiale ale acestora. Concomitent, autoritățile locale elaborează/perfectează condițiile de desfășurare a comerțului în teritoriu, pe care trebuie să le cunoască comercianții înainte de a începe activitatea.

Întru facilitarea implementării notificării în comerț, Ministerul Economiei va organiza instruiri regionale în teritoriu pentru autoritățile locale și comercianți.

Mai multe detalii și informație suplimentară conțin anexele de mai jos.

Anexe: