Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Întrevederea dnei Corina Fusu, Ministrul Educației, cu dl Traian Țurcanu, Șeful Oficiului din Republica Moldova a Înaltului Comisar pentru Refugiați al Națiunilor Unite
12/09/2015 - 10:38

La data de 11 septembrie 2015, dna Corina Fusu, Ministrul Educației, a avut o întrevedere cu dl Traian Țurcanu, Șeful Oficiului din Republica Moldova a Înaltului Comisar pentru Refugiați al Națiunilor Unite.
În cadrul discuției oficialii au abordat aspecte privind integrarea străinilor în societate și, în special, a refugiaților și beneficiarilor unei forme de protecție în Republica Moldova.
O atenție deosebită a fost acordată subiectelor ce țin de accesul copiilor refugiaților la o educație de calitate și asigurării cu materiale didactice adecvate, formării cadrelor didactice, studierii limbii române de către străini, dar și posibilității obținerii studiilor superiore de către refugiații în Republica Moldova.
Dna Corina Fusu, Ministrul Educației, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini și în continuare procesele de integrare a străinilor în societate prin susținerea studierii limbii române de către aceștia, promovarea unui climat de toleranță și respectare a drepturilor omului în școlile din Republica Moldova.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație