Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Anunțuri

29/05/2024
Anunț Ministerul Educației și Cercetării lansează înscrierea pentru concursul de repartizare a absolventilor în câmpul muncii pe funcții didactice vacante În conformitate cu proiectul Hotărârii...Read more
12/07/2024
Cu referire la avertizările meteorologice survenite din cauza temperaturilor extrem de ridicate, Ministerul Educației şi Cercetării comunică următoarele. Conform avertizărilor emise de către...Read more
12/07/2024
Anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de specialist principal/specialistă principală Comunicare în cadrul Instituției Publice Institutul Național pentru Educație și Leadership:...Read more
11/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director: Școala Sportivă Specializată de Haltere din Cahul Reuțchi Andrei...Read more
11/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță că prima etapă (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) a concursului pentru ocuparea funcției de director al Colegiului de Arte „...Read more
11/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță că prima etapă (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) a concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului de Excelență...Read more
10/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță candidații promovați la etapele a 3-a (evaluarea curriculum vitae) și a 4-a (interviul) a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director, după cum...Read more
09/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță candidații promovați la etapele a 3-a (evaluarea curriculum vitae) și a 4-a (interviul) a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director, după cum...Read more
09/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță organizarea și desfășurarea primei etape (verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs) a concursului pentru ocuparea funcției de director...Read more
09/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu UNICEF, lansează un apel de propuneri pentru instituțiile de educație timpurie din țară interesate să deschidă un centru de joc și învățare/...Read more
09/07/2024
A N U N Ț cu privire prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției Educație din subordinea Consiliului raional , cu începere de la 09.07.2024...Read more
08/07/2024
Cu referire la conferirea titlurilor şi categoriilor sportive, Ministerul Educaţiei şi Cercetării comunică următoarele. Ministerul Educaţiei şi Cercetării aduce la cunoştinţă, că în perioada 8 iunie...Read more
04/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării cu sediul în mun. Chișinău, Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, MD-2033, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Liceului...Read more
04/07/2024
Spre atentia celor interesați, Proiectul „ Îmbunătățirea Calității Educației ” (EQIP) 2023 - 2029, cu suportul financiar al Băncii Mondiale împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și Oficiul...Read more
03/07/2024
Ministerul Educației și Cercetării anunță lista candidaților admiși la etapa a II-a a concursului de selectare a membrilor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în...Read more

Pagini