Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Achiziții

Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020
Planul de achiziții în domeniul construcțiilor pentru anul 2020
Planul de achiziții pentru anul 2020
Planul de achiziții în domeniul construcțiilor pentru anul 2019
Planul de achiziții pentru anul 2019
Announcement regarding the Invitation for submission of offers for selection of Due Dilligence companies (16.08.2018)

Ministry of Economy and Infrastructure announces the launch of Invitation For Submission of Offers For Selection of Companies For Evaluating the Good Economic and Financial Reputation and Risk Assessment Regarding Public Order and Security for Stateless Persons or Foreign Citizens (Due Diligence Companies) within the Citizenship by Investment Program for the Government of the Republic of Moldova.

 

 

Invitation For Submission of Offers For Selection of Companies For Evaluating the Good Economic and Financial Reputation and Risk Assessment Regarding Public Order and Security for Stateless Persons or Foreign Citizens (Due Diligence Companies)

 

 

Annex: Invitation to Due Diligence Proposals Questionnaire

ANUNŢ cu privire la Invitația de depunere a ofertelor pentru selectarea Companiilor de Due Dilligence (16.08.2018)

Ministerul Economiei şi Infrastructurii anunţă lansarea Invitației de depunere a ofertelor pentru selectarea Companiilor de Verificare a bunei reputaţii economice şi financiare şi evaluarea riscului în privinţa ordinii şi securităţii publice a cetăţeanului străin şi apatridului (companii de Due Dilligence) în contextul Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova.

 

 

Invitație de depunere a ofertelor pentru selectarea Companiilor de Verificare a bunei reputaţii economice şi financiare şi evaluarea riscului în privinţa ordinii şi securităţii publice a cetăţeanului străin şi apatridului (companii de Due Dilligence)

 

 

Anexă: Invitație de depunere a ofertelor pentru selectarea Companiilor de Due Dilligence - Chestionar

Planul achizițiilor publice pentru anul 2018
Planul achizitiilor publice pentru anul 2017
Anunț achiziții MIEPO

MIEPO: Licitație publică privind achiziționarea servicii de logistică pentru transportarea internațională a bunurilor din Republica Italia în Republica Moldova

Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr.21/16 din 22 martie 2016.În scopul achiziţionării Serviciilor de  logistică pentru transportarea internațională a bunurilor din Republica Italia în Republica Moldovaconform necesităţilor Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (în continuare - Beneficiar) pentru anul de activitate 2016, este alocată suma necesară din bugetul de stat. Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Beneficiarului, să participe la licitaţie privind prestarea următoarelor servicii: ANUNT invitație

Pagini

Subscribe to Agenda