Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ANUNȚ CONCURS

Concurs privind selectarea membrilor grupului de lucru

pentru elaborarea Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul

programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani

 

În conformitate Ordinul nr. 985 din 23.07.2021 în vederea implementării acțiunii 3.3.2 Elaborarea curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesional-tehnică secundară cu durata de 2 ani, din Planul de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2021, Aprobat prin Ordinul nr. 51 din 25.01.2021 și în vederea selectării membrilor grupului de lucru pentru elaborarea Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani, se anunţă concurs de selectare a experților pentru elaborarea Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani. 

 

Lista disciplinelor de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani la care urmează să fie elaborate Curricula: 

1.Limba română;

2.Matematica;

3.Fizica. Astronomia;

4.Chimie;

5.Biologie;

6.Geografie.

 

Cerinţe faţă de candidat

Selectarea experților se va desfășura în baza unui concurs deschis. Se preconizează constituirea grupurilor de lucru din 3 experți pentru fiecare disciplină de studii.

Activitatea celor 6 grupuri de lucru urmează a fi coordonată de către un coordonator. 

 

Selectarea experților se va realiza după următoarele criterii:

1)să fie deţinători de grad didactic superior/întâi;

2)să deţină experiență de cel puțin de 5 ani în învățământul profesional tehnic;

3)să deţină experiență în elaborarea curricula/planuri de învăţământ/documente de politici – pentru persoanele care vor candida pentru poziția de coordonator;

4)să fie deţinător de grad științific – pentru persoanele care vor candida pentru poziția de coordonator.

 

Studii: 

- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniu.

Abilităţi: 

- de lucru în echipă, analiză şi sinteză, organizare şi planificare eficientă a timpului, luarea deciziilor, expunere succintă şi clară oral/scris a informației, abilități digitale.

 

Condiţii de activitate

- Activitatea este desfășurată în contextul elaborării Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani.

- Activitatea de elaborarea a fiecărui expert în cadrul grupului de lucru va fi cuantificată cu până la 40 de ore.

- Activitatea de coordonare a unui grup de lucru va fi cuantificată cu până la 20 de ore.

- Membrii Comisiilor vor fi angajați în baza unui Contract de prestare servicii.

- Selecția experților se va efectua în conformitate cu procedurile stabilite de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

 

Durata de executare a lucrărilor

- Membrii grupului de lucru urmează să prezinte proiectele Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani în luna august 2021.

 

Perioada contractantă

  August – octombrie 2021

 

Etapele de desfășurare a concursului:

1. Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarului, care va conține CV-ul însoțit de documente care certifică experiența și calificarea corespunzătoare;

2. Evaluarea dosarelor de către Comisia de concurs;

3. Anunțarea rezultatelor concursului.

 

Dosarul de aplicare va include:

- Scrisoarea de intenție cu indicarea în titlu a numelui, prenumelui candidatului și a disciplinei/disciplinelor pentru care își exprimă intenția de a fi selectat, cu menționarea poziției pentru care aplică: expert / coordonator.

- CV-ul.

- Copia diplomei de studii superioare.

- Copia certificatului de grad didactic/științific.

 

Dosarul candidatului va fi organizat într-un fișier pdf și expediat pe adresa de e-mail mecc@mecc.gov.md

La rubrica Subiect a scrisorii electronice se va indica „Concurs – prestare servicii”.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor 14 august 2021.