Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ATENȚIE CONCURS!

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în contextul organizării evaluării propunerilor de proiecte în cadrul competiției naționale a granturilor doctorale pentru anul de studii 2021-2022 și în vederea asigurării calității în evaluare la nivel național în domeniile cercetării și inovării, lansează sesiunea de depunere a dosarelor privind selectarea și constituirea grupurilor de experți naționali pentru următoarele domenii științifice: 5. Ştiinţe sociale şi economice, ramura științifică: 55. Ştiinţe juridice și 6. Ştiinţe umaniste, ramura științifică 63. Filosofie.

Condiţiile minime pentru participare:

- Titlul ştiinţific de doctor şi ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar;

- Experiența și expertiza în evaluarea de programe de studii și de cercetare sau proiecte naționale/internaționale.

Candidatul va depune o cerere de participare în adresa ministrului educaţiei, culturii şi cercetării, cu indicarea domeniului şi profilului ştiinţific. Cererea de participare va fi însoţită de Fişa expertului (conform modelului) şi Curriculum Vitae (Europass). Cererile candidaţilor cu documentele anexe pot fi depuse pe adresa electronică: mecc@mec.gov.md și olga.duhlicher@mecc.gov.md până la 09 august 2021.

 

Fișa expertului poate fi consultată aici