Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Biblioteci

Decrete

Decret nr.189 din 08.02. 2010  pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 (Ziua Bibliotecarului)

Legi

Ordine

 

Regulamente

Stasuri

  • ISO 11620:2016. Informare și documentare. Indicatori de performanță  pentru biblioteci. - Chișinău: Institutul de Standardizare din Moldova, 2017. - 79 p. – (Manuscris)

  • SM ISO 16439:2018 Informare și documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor : apro.at prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr.188 din 31.07.2018. – Chișinău, 2018. – 90 p. – (Manuscris)

  • SM ISO 2789:2015. Informare și Documentare. Statistici internaționale de bibliotecă. - Chișinău: Institutul de Standardizare din Moldova, 2017. - 58 p. – (Manuscris)

  • SM SR EN ISO 9001:2015. Sisteme de management al calității. Cerințe. Adopt. la 23 octombrie 2015 prin decizia Institutului Național de Standardizare. - Chișinău, 2015. - 42 p

Strategii

Evaluarea bibliotecilor publice teritoriale, 2021

Evaluarea bibliotecilor naționale și a unor instituții de nivel național, 2021

Ordin nr. 802 din 30.06.2021, cu privire la evaluarea Camerei Națională a Cărții