Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Codul de etică al cadrului didactic urmează să fie modificat
12/02/2024 - 12:14

Mai multe propuneri de modificare a Codului de etică al cadrului didactic au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru privind consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției din domeniul educației, instituit de Ministerul Educației și Cercetării.

 

Principala modificare propusă constă în resetarea activității Consiliului de etică la nivel național. O altă modificare se referă la ajustarea componenței consiliilor de etică din cadrul instituţiilor de învățământ. De asemenea,  vor fi completate listele de competenţe ale acestor organe, prin enumerarea expresă a activităților de încurajare și stimulare a performanței angajaților din învățământ.

 

Altă completare se referă la faptul că membrii Consiliului de etică se pot autosesiza pe baza unor informații apărute în spațiul public, care țin de nerespectarea obligațiilor menționate de cod. 

 

Prezent la ședință, ministrul Dan Perciun a menționat că modificările propuse la Codul de etică al cadrului didactic au scopul de a asigura standarde deontologice cât mai înalte pentru angajații din sistemul educațional. ,,Noile completări vin să îmbunătățească standardele și regulile de conduită ale personalului de conducere, didactic și didactic auxiliar din învățământul general și profesional tehnic, dar și să contribuie la creşterea prestigiului profesiei didactice și la consolidarea autorității profesorilor”, a notat Dan Perciun.

 

Membrii grupului de lucru au venit cu mai multe propuneri vizavi de conținutul proiectului ordinului ,,Cu privire la modificarea Codului de etică al cadrului didactic”, urmând ca MEC să realizeze procedura de avizare, expertiza anticorupție și juridică a documentului.

 

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație