Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concursul „Premiul Național pentru Tineret”, ediția 2023

Astăzi, 10 noiembrie 2023, a fost lansat concursul „Premiul național pentru tineret” ediția 2023, în contextul marcării Zilei Naționale a Tineretului în Republica Moldova. Premiul național pentru tineret se oferă pentru contribuție remarcabilă la dezvoltarea sectorului de tineret, pentru implementarea proiectelor și programelor cu impact deosebit pentru tineri, precum și rezultatele individuale remarcabile ale tinerilor. Premiile, cu o valoare totală de circa 400 000 lei, se vor acorda pentru trei mari categorii, în cadrul unui eveniment de decernare, la final de decembrie.

 

I. PREMIUL NAȚIONAL PENTRU SECTORUL DE TINERET

Învingătorilor li se înmânează diploma de confirmare a titlului de Laureat al Premiului național pentru tineret şi un premiu bănesc, conform categoriilor:

 1. Specialistul de tineret al anului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi ( AAPL de nivelul I): 25 000,00 MDL

 2. Specialistul de tineret al anului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea (AAPL de nivelul II): 25 000,00 MDL

 3. Lucrătorul de tineret al anului: 25 000,00 MDL

 4. Centrul de tineret al anului: 30 000,00 MDL

 5. Consiliul local al tinerilor al anului: 20 000,00 MDL

 6. Consiliul școlar al elevilor al anului: 20 000,00 MDL

 7. Autoguvernanța studențească a anului: 20 000,00 MDL   II. PREMIUL NAȚIONAL PENTRU PROIECTE ȘI INIȚIATIVE DE TINERET

 

La categoriile pentru proiecte și inițiative de tineret pot aplica organizațiile necomerciale, grupurile de inițiativă și persoane fizice care desfășoară programe și proiecte cu impact pentru tineri. Pentru a fi eligibil de a participa în concurs un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova (în cazul organizațiilor necomerciale) și rezident al Republicii Moldova (în cazul persoanelor fizice);

 2. să înainteze în concurs un proiect/program/activitate proprie;

 3. să desfășoare proiecte cu implicarea tinerilor și/sau cu impact pentru tineri.

 

Premiul național pentru proiecte și inițiative de tineret se decernează pentru următoarele categorii sectoriale:

 

 1. Inovație socială: 30 000,00 MDL

 2. Promovarea patrimoniului și culturii naționale: 30 000,00 MDL

 3. Promovarea drepturilor fundamentale ale tinerilor: 30 000,00 MDL

 4. Solidaritate: 30 000,00 MDL

 

III.  PREMIUL NAȚIONAL PENTRU TINERET - CATEGORII INDIVIDUALE 

 

La categoriile individuale pot aplica tinerii, cetățeni ai Republicii Moldova cu vârsta între 14 și 35 de ani, care realizează activități, acțiuni și inițiative cu impact pentru comunitate, societate și semenii lor.  Premiul național pentru tineret se decernează pentru următoarele categorii individuale:

 1. Start-up în antreprenoriat - Se decernează tinerilor, inclusiv celor reveniți din diasporă, care au reușit să inițieze și/sau dezvolte o afacere în țară: 20 000,00 MDL

 2. Leadership - Se decernează tinerilor care au demonstrat capacitatea de a-și asuma rolul de lider, de a inspira și implica alți tineri, de a conduce prin exemplu propriu și de a promova valori fundamentale: 20 000,00 MDL

 3. Cercetare și inovare - Se decernează tinerilor care au contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții prin invenţii, inovaţii şi cercetări ştiinţifice: 20 000,00 MDL

 4. Diaspora acasă - Se decernează tinerilor din diasporă, care au inițiat și derulează proiecte cu impact social asupra comunităților: 20 000,00 MDL


 

 

Condițiile de participare la concurs, criteriile de selectare și lista completă a documentelor pentru dosar se regăsește în: Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului „Premiul național pentru tineret” 

 

Formulare de participare (lista completă a documentelor obligatorii se regăsește în Regulament):

Anexa nr.2 Formular de aplicare Specialistul de tineret al anului 

Anexa nr.5 Formular de aplicare Lucrătorul de tineret al anului

Anexa nr.4 Formular de prezentare a Centrului de tineret al anului

Anexa nr.7 Formular de aplicare Consiliul local al tinerilor al anului

Anexa nr.9 Formular de aplicare Consiliul școlar al elevilor al anului

Anexa nr.10 Formular de aplicare Autoguvernanța studențească a anului

Anexa nr.11 Formular de aplicare Categoria proiecte și inițiative de tineret

Anexa nr.3 Politica de tineret în satul/comuna/oraşul/raionul/municipiul

Anexa nr.6 Raport privind realizarea/coordonarea programului/proiectului/activităţii 

Anexa nr.8 Raport privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local al tinerilor 

 

Participanții la concurs vor prezenta dosarele de aplicare complete în format electronic sau fizic:

 1. în format electronic (semnat) la adresa: agentie@tineret.gov.md

 2. în format fizic (semnat) la adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 169, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova. 

 

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 noiembrie 2023, ora 17:00

 

Dosarele se consideră complete dacă corespund cerințelor specifice fiecărei nominalizări în parte. Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu se examinează de către comisie. Un aplicant poate depune dosarul la una sau mai multe categorii, dar poate fi declarat câștigător doar la o singură categorie, beneficiind de un singur premiu. 

 

Pentru informații și detalii suplimentare:

(022) 605 755 / agentie@tineret.gov.md