Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Educație antreprenorială

Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi a culturii antreprenoriale este unul din principalele obiective urmarite de Strategia de Dezvoltate a Intreprinderilor Mici si Mijlocii pentru anii 2012-2020. 

 

Tot mai frecvent calitatea educaţiei forţei de muncă este enunţată în diverse contexte, în rapoarte şi studii realizate de partenerii de dezvoltare, societatea civilă drept o constrîngere pentru atragerea investiţiilor, pentru asigurarea unei noi calităţi a dezvoltării economice. De aceea, politicile publice îşi au rolul lor în depăşirea barierelor aflate în calea dezvoltării instruirii antreprenoriale continue.

 

În documentul strategic mentionat sînt prevăzute obiective specifice, care au drept scop promovarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale, crearea sistemului deservirii informaţionale şi consultative pentru IMM-uri, precum: 

 

1) dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi culturii antreprenoriale; 

2) formarea infrastructurii de suport educaţional; 

3) crearea sistemului informaţional şi consultativ pentru IMM-uri. 

 

În mod tradiţional, dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale, nu a fost privită ca o activitate care ar putea ajuta IMM-urile să facă faţă provocărilor competitive din domeniu.

 

Educaţia antreprenorială este o componentă importantă a strategiilor economice pentru încurajarea creării de locuri de muncă. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale, ar putea conduce la o rată mai mică a şomajului, majorarea numărului de companii nou-create şi reducerea ratei falimentului acestora. 

 

În acest context, impactul direcţiei prioritare privind dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale se va referi la micşorarea ratei de faliment al companiilor nou-create, impactul adiţional fiind ulterior analizat şi cuantificat în perioada implementării Strategiei. 

 

 

 

 

modelul_costului