Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ERASMUS +

Erasmus + este noul Program al Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, 2014 -2020, care lansează în ianuarie 2014. 

Erasmus+ are drept obiectiv de a spori competențele și angajarea în cîmpul muncii prin modernizarea Educației, Formării și activităților de Tineret. 
Programul este finanţat de către Uniunea Europeană şi va oferi o serie de oportunităţi studenţilor, cercetătorilor, cadrelor didactice şi instituţiilor de învățămînt din întreaga lume. 
Programul Erasmus + este prevăzut pentru 7 ani și va avea un buget total de 14.7 billioane Euro. Această cifră reprezentă o creștere cu 40% vis-a-vis de investițiile în Programul anterior și confirmă angajamentul puternic al Comisiei Europene de a investi in acest domeniu. 

Programul Erasmus + va oferi oportunități pentru mai mult de 4 milioane pentru studii, formare, experiență de muncă și de a realiza activități de voluntariat peste hotare. 
Suplimentar la granturile individuale Erasmus + va susține parteneriatele transnaționale în Educație, Formare și Tineret, între instituții și organizații pentru a fortifica cooperarea și a construi punți în educația din întreaga lume în scopul reducerii insuficienței de competențe și abilități cu care ne confruntăm. 
Programul Erasmus + va susține eforturile la nivel național de a moderniza sistemele de Educație, Formare și Tineret, acordînd suport și pentru activitățile din domeniul Sport. 

În cadrul Programului instituțiile de învățămînt superior vor avea noi perspective pentru susținerea și promovarea mobilității academice, fortificarea capacităților instituționale la nivel de instituții de învățămînt, dar si sisteme educaționale, in cadrul a următoarelor proiecte/programe:

Programe de masterat
Proiecte de consolidare a capacităţilor
Programe comune de doctorat 
Programe de mobilitate de scurtă durată 
Acorduri inter-instituţionale pentru învăţământul superior în contextul mobilităţilor.