Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
A fost aprobat conceptul Sistemului informațional de management în învățământul superior
10/01/2024 - 11:16

În Republica Moldova va fi implementat Sistemul informațional de management în învățământul superior (SIMIS) - o resursă informațională unică și completă despre activitatea instituțiilor de învățământ superior din țară. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern.

 

SIMIS va asigura Ministerul Educației și Cercetării, alte autorități ale administrației publice centrale și locale, instituțiile de învățământ superior cu date actualizate privind sistemul educațional. Acestea vor putea fi utilizate pentru analiza și planificarea strategică, elaborarea politicilor educaționale, monitorizarea și evaluarea impactului acestora.

 

În cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, secretarul de stat Adriana Cazacu a specificat că: „Implementarea sistemului informațional va eficientiza managementul educațional al învățământului superior, contribuind și la debirocratizarea acestuia. Datele deschise, furnizate de SIMIS, vor oferi instituțiilor de învățământ posibilitatea de a extinde participarea reprezentanților societății civile, părinților, tuturor cetățenilor țării la planificarea și desfășurarea procesului educațional”.

 

Totodată, automatizarea sistemului de învățământ superior va permite o organizare mai bună a activității instituțiilor de învățământ superior, în colaborare cu MEC. SIMIS va oferi accesul la informații despre instituțiile de învățământ superior, studenți, personalul didactic și ştiinţifico-didactic, actele de studii și calificări. Vor fi create condiții, inclusiv, pentru identificarea cazurilor de falsificare a actelor oficiale, optimizarea utilizării bunurilor materiale și a mijloacelor financiare alocate de stat.

 

Sistemul informațional de management în învățământul superior va fi implementat de MEC și Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, în comun cu autoritățile administrației publice locale și cu instituțiile de învățământ superior. 

 

Elaborarea și implementarea SIMIS este susținută în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova", implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.

 

petitii