Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Grupul de lucru pentru elaborarea planului de măsuri economice pentru perioada 2020-2021 s-a întrunit în prima ședință
07/31/2020 - 17:45

Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de elaborare a unui Program de măsuri economice pentru perioada 2020-2021, pentru depășirea efectelor negative ale pandemiei și creșterii rezilienței economice.

Secretarul general de stat al MEI, Lilia  Palii, a menționat că ministerul, chiar de la declanșarea  pandemiei, a creat un Task Force, pe platforma căruia a fost elaborat un plan de măsuri de răspuns la criza economică generată de CODID-19, o bună parte dintre acestea fiind deja aprobate de Guvern și implementate.

„Criza lansată de situația pandemică COVID-19 a readus în prim plan vulnerabilități economice, dar și instituționale și administrative, evidențiind necesitatea schimbării modelului de guvernare publică și de dezvoltare economică și socială. Pentru a asigura o continuitate în planificarea acțiunilor adaptate la evoluția situației pandemice,  ne-am propus să setăm o serie de acțiuni pentru perioada următoare. Acest document va fi ca o agendă de acțiuni pentru perioada anilor 2020-2021, care va ajuta mediul de afaceri să depășească provocările crizei, să păstreze locurile de muncă și să asigurăm o stabilizare economică”, a spus Lilia Palii.

De asemenea, Lilia Palii a subliniat că de faptul cum vom acționa acum, depinde în mare măsură evoluția economiei naționale și contribuția Moldovei la depășirea efectelor globale ale pandemiei.

Conform conceptului prezentat, se propune setarea unor măsuri economice axate pe trei obiective: limitarea impactului socio-economic al COVID-19; recuperare economică;  tranziția către o economie mai rezilientă, adaptare economică. În perioada următoare vor fi organizate consultări sectoriale, pentru identificarea acțiunilor pe obiective cu stabilirea unor indicatori de rezultat.

În cadrul grupului de lucru instituit prin Ordinul ministrului Economiei și Infrastructurii nr.136 din 24.07.2020, fac parte reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ANSA, Agenției de Investiții, ODIMM, Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru, UNDP, GIZ, Băncii Mondiale.

Elaborarea documentului va fi realizată cu suportul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ, finanțat de Guvernului Germaniei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. 

Imagini: 
modelul_costului