Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Legislația

Acte normative ale Paramentului

Decrete ale Președintelui

 • Decretul 1815/2020 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru perioada 2021–2027 

Hotărâri de Guvern

 • HG nr. 832/2020 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia 

 • HG nr.652/2020 cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 

 • HG nr.584/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2008 cu privire la Bursa de excelență a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru studenţii-doctoranzi

 • HG nr.583/2020 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 226/2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovar

 • HG nr. 572/2020 cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2021

 • HG nr.53/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării 

 • HG Nr.497/2019 сu privire la aprobarea Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice 

 • HG Nr.460/2019 pentru aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020 

 • HG Nr.430/2019 cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020

 • HG Nr. 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

 • HG Nr. 381/2019 privind  Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de Acțiubni privind implementarea acestuia 

 • HG Nr. 327/2019 сu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare

 • HG Nr. 326/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat

 • HG Nr. 1283/2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în domeniul agroalimentar

 • HG Nr. 896/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei

 • HG Nr.876/2018 cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019

 • HG Nr. 766/2018 сu privire la alocarea mijloacelor financiare

 • HG Nr. 596/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și a componenței nominale a Comisiei de selectare

 • HG  nr.499/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat 

 • HG Nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționalede Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

 • HG Nr. 196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

 • HG Nr. 50 /2018 cu privire la activitatea unor organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării

 • HG Nr. 1139/2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 30 august 2017 

 • HG  nr.1128/2017 cu privire la Planul de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018

 • HG Nr. 1001/2017 cu privire la aprobarea Programului de cooperare dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace, întocmit la Chişinău la 20 septembrie 2017

 • HG Nr. 691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

 • HG Nr. 52 /2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării, semnat la Vilnius la 28 octombrie 2013

 • HG Nr. 199/2013 cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice

 • HG Nr. 1083/2010 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării – „Ziua ştiinţei”

Acte normative ale Ministerului Educației și Cercetării

Ordinul nr. 36 din 16.01.2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și distribuirea finanțării instituționale suplimentare pentru organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării.

Ordinul nr. 1641 din 07.12.2023 cu privire la modificarea ordinului nr. 1111 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi

Ordinul nr.1461/2023 cu privire la termenele și modalitatea de depunere a cererilor de finanțare instituțională și calendarul de evaluare a cererilor de finanțare

Regulamentul privind constituirea și distribuirea finanțării instituționale complementare pentru organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării