Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Monitorizare implementării Convenției Internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, pe agenda MEC
10/07/2024 - 14:57

Ministerul Educației și Cercetării a organizat o ședință de lucru pentru a discuta observațiile emise de Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale în aprilie 2024 referitoare la Republica Moldova. MEC deține calitatea de coordonator al Comisiei naționale specializate a Consiliului Național pentru Drepturile Omului, responsabilă de monitorizarea implementării Convenției Internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 

 

La întrunirea desfășurată cu suportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) au participat reprezentanți ai Oficiul Avocatului Poporului, Consiliului pentru Egalitate, Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari, Coaliției Vocea Romilor, Asociației Etnografice a Romilor, Asociației „Porojan”, Amnesty International Moldova, Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă”, Minority Youth Moldova, Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova (Национальный Конгресс Украинцев Молдовы), Centrului de Caritate pentru Refugiați (Charity Center for Refugees), A.O. ACOPERI, CCE KEDEM. 

 

În cadrul evenimentului, secretarul de stat al MEC Valentina Olaru, președinta Comisiei, a menționat că recomandările adresate Guvernului Republicii Moldova de către Comitetul privind Eliminarea Discriminării Rasiale (CEDR) sunt esențiale pentru alinierea politicilor naționale la standardele internaționale privind drepturile omului. ,,Aceste recomandări ne oferă un cadru clar pentru combaterea discriminării rasiale și promovarea egalității. Totodată, acestea ne permit să evaluăm și să îmbunătățim legislația și practicile noastre, asigurând astfel că toate persoanele, indiferent de rasă, culoare sau etnie, beneficiază de drepturi egale și protecție deplină”, a notat Valentina Olaru.

 

La rândul său, Iulia Votslava, ofițeră pentru Drepturile Omului la OHCHR, a subliniat importanța conlucrării între instituții pentru implementarea eficientă a recomandărilor CEDR și a reiterat sprijinul organizației în acest proces. „Având în vedere recomandările, devine clar că pentru implementarea lor, este extrem de importantă o abordare intersectorială. Salutăm faptul că la această ședință, pe lângă membrii Comisiei Specializate, participă și reprezentanți ai societății civile, deoarece societatea civilă, prin organizațiile neguvernamentale și activiștii săi, sunt parteneri cu un înalt potențial de expertiză. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului este pregătit să ofere asistență tehnică și expertiză statului în implementarea recomandărilor CEDR”, a spus Iulia Votslava.

 

Participanții la ședință au discutat acțiunile necesare pentru o implementare eficientă a recomandărilor, inclusiv au identificat instituțiile statului responsabile de implementarea acestor recomandări și instituțiile partenere în acest proces. 

 

În etapele următoare, Comisia, cu sprijinul OHCHR, va elabora un plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor. Documentul va include acțiunile necesare și documentele de politici care integrează recomandările și măsurile pentru implementarea acestora, precum și resursele necesare. În aceste sens, în cadrul ședinței a fost discutată stabilirea unor indicatori de monitorizare pentru planul de acțiune, urmând ca MEC și partenerii săi să coordoneze implementarea și monitorizarea acestui plan pe parcursul a patru ani, până la următoarea raportare de către Republica Moldova privind implementarea Convenției Internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.

 

Sprijinul pentru îmbunătățirea implementării recomandărilor internaționale este oferit de OHCHR în cadrul proiectului „Consolidarea drepturilor minorităților în Republica Moldova”, finanțată de UE. Acest proiect abordează provocările cheie cu care se confruntă minoritățile din Moldova, concentrându-se pe îmbunătățirea implementării recomandărilor internaționale, creșterea participării minorităților la viața publică și îmbunătățirea includerii datelor privind minoritățile în statisticile de stat. 

 

***

Republica Moldova, a ratificat Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială la 26 ianuarie 1993, asumându-și angajamentul ferm de a implementa tratatul, dar și recomandările emise de către Comitetul privind Eliminarea Discriminării RAsiale. Ratificarea acestei Convenții a constituit un progres semnificativ în asigurarea statului de drept în Republica Moldova, iar implementarea prevederilor acesteia reprezintă o garanție în menținerea egalității în fața legii, oferirea dreptului la o protecție egală în cazul acțiunilor de discriminare, precum și combaterea barierelor rasiale pentru o coexistență armonioasă a tuturor persoanelor dintr-un stat.

 

petitii