Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
O campanie de promovare a integrității în educație se va desfășura, pe parcursul anului curent, în toate raioanele țării
21/03/2023 - 12:38

Ministerul Educației și Cercetării și Centrul Național Anticorupție (CNA) au dat startul unei campanii de informare pentru promovarea integrității în educație, care se va desfășura pe parcursul anului curent în toate raioanele țării. Scopul activității este creșterea în continuare a  nivelului de informare al cadrelor didactice, elevilor și părinților privind politicile anticorupție,  dar și reducerea fenomenului corupției în sistemul educațional. Ofițerii anticorupție, alături de tinerii voluntari anticorupție, se vor deplasa în diferite localități unde vor avea instruiri separate cu angajații sistemului educațional, cu părinți și elevi, dar și activități pentru publicul larg. 

 

Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării, a declarat în cadrul evenimentului de lansare: „Înțelegem și împărtășim așteptările întemeiate din partea societății ale unor schimbări imediate pentru eliminarea plăților informale și a fenomenului de corupție din mediul educațional. Acest fenomen negativ discreditează profesia pedagogică și nu poate fi tolerat sub nicio formă”. 

 

La rândul său, Iulian Rusu, directorul Centrului Național Anticorupție, a menționat: „Avem o echipă de voluntari, formată din elevi și studenți, care ne ajută să transmitem mesajele anticorupție în cât mai multe localități. Acest lucru îl vom face și în această campanie pentru a preveni cazurile de pretindere a unor foloase necuvenite, dar și a unor cazuri, pe care le-am investigat recent, de gestionare frauduloasă a resurselor financiare publice.  Vrem ca acele resurse financiare, pe care le avem alocate pentru reparația școlilor sau grădinițelor, să fie utilizate conform destinației”.  

 

Pentru a preveni și combate corupția în sistemul educațional, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un Plan sectorial anticorupție. Documentul conține activități pentru toate nivelurile de învățământ și răspunde principalelor provocări sistemice și anume: plățile informale; gestionarea resurselor financiare; frauda academică; dar și aplicarea Codului de etică asupra cadrului didactic și pregătirea profesorilor pentru promovarea educației de integritate.

 

La nivelul învățământului general, integritatea și anticorupția sunt incluse în curricula a două discipline obligatorii - „Dezvoltare personală” și „Educație pentru societate”. În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, în anul curent de studii, în urma implementării graduale a disciplinei „Educația pentru societate”, în clasa a IX-a sunt studiate conținuturi curriculare precum: „Corupție versus integritate”, „Corupția versus principiile democratice”, „Învățarea bazată pe proiect”. La disciplina „Dezvoltarea personală” este predat conținutul curricular: „Integritatea persoanei. Situații și contexte de manifestare” (clasa a VI-a) sau unitatea de învățare: „Profilul persoanei integre. Valorile morale și integritatea persoanei” (clasa a X-a).

 

Pe viitor, Ministerul Educației și Cercetării își propune să dezvolte noi resurse pentru cadrele didactice care să faciliteze formarea la elevi a competențelor de a analiza critic problemele de integritate din societate.

 

Totodată, începând cu a doua jumătate a anului 2022, Codul contravențional (art.315) reglementează atât luarea, cât și oferirea de recompensă nelegitimă, stabilind o sancțiune contravențională care poate fi aplicată și în privința părinților implicați în colectarea de mijloace bănești. 

 

Persoanele care cunosc posibile cazuri de corupție în educație le pot semnala la linia națională anticorupție 0800 55555 (zero opt sute cinci de cinci), administrată de către CNA. petitii