Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o instituție de suport în afaceri cu acoperire națională, care activează în coordonarea Ministerului Economiei și Infrastructurii cu scopul de a susține și dezvolta sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM). Oferă asistență pe tot parcursul implementării ideilor de afaceri, de la inițiere, dezvoltare, până la transformarea acestora în istorii de succes.

 

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivității economiei naționale prin susținerea sectorului IMM din Republica Moldova.

 

Viziunea ODIMM este de a deveni promotorul culturii antreprenoriale ca o condiție esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor.

 

Echipa ODIMM implementează politica de stat în domeniul IMM prin oferirea unei game largi de servicii și instrumente de suport în parteneriat cu instituții naționale și internaționale.

 

OBIECTIVE STRATEGICE

Sporirea competitivității IMM pe piața locală și externă

Sporirea capacităților de inovare și internaționalizare a IMM

Crearea oportunităților de lansare și dezvoltare a afacerilor de succes, în special în zonele rurale

Facilitarea accesului IMM la servicii de informare și consultanță în afaceri pentru dezvoltare și creștere

Formarea și amplificarea culturii și abilităților antreprenoriale

Facilitarea accesului IMM la resurse financiare avantajoase și diversificate

Promovarea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri

Stimularea dialogului public-privat

Dezvoltarea întreprinderilor cu potențial de creștere și celor orientate spre export

Facilitarea legăturilor de afaceri între IMM și companiile mari naționale și internaționale.

 

 

 

SERVICIILE ODIMM

 

1. INFORMARE ȘI CONSULTANȚĂ

Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri – CCAA

Rețeaua Națională a Consultanților în Afaceri

Campanii regionale de informare.

 

2. INSTRUIRE ȘI MENTORAT

Programul de Instruire Continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA)

Programul Start pentru Tineri – Componenta I și II

Programul Femei în Afaceri – Componenta I

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1) – Componenta II

Programul Național de Ecologizare a IMM-lor – Componenta II

Programul de Suport al Inițiativelor de Cluster – Componenta III

Serviciul Experți Seniori – Senior Experten Service (SES).

 

3. INSTRUMENTE FINANCIARE

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC)

Programul Guvernamental „Prima Casă“

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1) – Componenta III

Programul Femei în Afaceri – Componenta II și III

Programul Național Start pentru Tineri – Componenta III

Programul de Promovare a participării Agenților Economici la Târguri și Expoziții

Programul Național de Ecologizare a ÎMM-lor – Componenta II.

 

 

4. INFRASTRUCTURA DE SUPORT

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova – RIAM

Inițiativele de Cluster Regionale.

 

5. DIALOGUL PUBLIC-PRIVAT

Conferința Internațională a IMM

Membru al Consiliului Economic de pe lângă Prim- Ministru al Republicii Moldova

Ateliere de lucru/evenimente tematice/interviuri, sondaje de opinie, chestionare, etc.

 

6. INTERNAȚIONALIZAREA IMM

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea IMM

Rețeaua Enterprise Europe Network (EEN).

 

 

Date de contact

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr 134, et 3. MD-2012, Chișinău  Moldova
Anticamera: + 373 (22) 29 57 41
Fax: + 373 (22) 29 57 97
Centru de consultanță și asistență în afaceri : +373 (22) 225 799
e-mail: info@odimm.md
program de lucru : 8:00 - 17:00.

Imagini: 
modelul_costului