Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Plata unică 3000 - 5000 lei

Care e mărimea și cine beneficiază de plata unică cu caracter excepțional?

De plata unică cu caracter excepțional beneficiază angajații din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare:

a) în mărime de 5000 de lei pentru:

– personalul de conducere, personalul științifico-didactic, personalul științific, personalul didactic, personalul didactic auxiliar din cadrul instituțiilor de învățământ, al instituțiilor publice de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, al structurilor de asistență psihopedagogică și al Centrului Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale în Educație;

– personalul cu funcții publice de conducere, cu funcții publice de execuție, personalul de conducere și metodiștii din cadrul organului local de specialitate în domeniul învățământului, inclusiv din cadrul structurilor subordonate (centre metodice, contabilități centralizate, structuri implicate în transportul școlar și alte servicii afiliate învățământului);

b) în mărime de 3000 de lei pentru personalul nedidactic, personalul de specialitate, personalul de deservire tehnică, personalul auxiliar și muncitoresc din cadrul instituțiilor de învățământ, al instituțiilor publice de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, al structurilor de asistență psihopedagogică, al Centrului Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale în Educație și al organului local de specialitate în domeniul învățământului, inclusiv din cadrul structurilor subordonate (centre metodice, contabilități centralizate, structuri implicate în transportul școlar, servicii de deservire administrativă și gospodărie și alte servicii afiliate învățământului).

Persoanele angajate începând cu 01.10.2023 sau pe parcursul lunii curente beneficiază de plata unică cu caracter excepțional în mărime de 5000 lei și 3000 lei?

De plata unică cu caracter excepțional beneficiază angajații din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare care se aflau în raporturi de muncă/de serviciu la data publicării Legii nr. 295/2023 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 399-400 art. 684 din 25.10.2023.

Persoanele eliberate din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare până la data publicării Legii nr. 295/2023 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 399-400 art. 684 din 25.10.2023 beneficiază de plata unică cu caracter excepțional?

Persoanele eliberate din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare până la data publicării Legii nr. 295/2023 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 399-400 art. 684 din 25.10.2023, nu beneficiază de plata unică cu caracter excepțional.

Personalul angajat începând cu 26.10.2023, sezonier, din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare beneficiază de plata unică cu caracter excepțional în mărime de 5000 lei și 3000 lei?

Personalul angajat începând cu 26.10.2023, sezonier, din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare nu beneficiază de plata unică cu caracter excepțional în mărime de 5000 lei și 3000 lei.

De plata unică cu caracter excepțional beneficiază angajații din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare care se aflau în raporturi de muncă/de serviciu cu angajatorul la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2023 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 399-400 art. 684 din 25.10.2023.

Persoanele angajate atât prin cumul intern, cât și prin cumul extern beneficiază de plata unică cu caracter excepțional în mărime de 5000 lei și 3000 lei?

Plata unică cu caracter excepțional se stabilește și se achită la locul de muncă de bază al angajatului, pentru funcția de bază ocupată, indiferent de durata timpului de muncă prestat.

Angajații pot beneficia de o singură plată unică cu caracter excepțional.

Angajații din cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare ale căror raporturi de muncă/de serviciu sunt suspendate, la data intrării în vigoare Legii nr. 295/2023, beneficiază de plata unică cu caracter excepțional în mărime de 5000 lei și 3000 lei?

De plată unică cu caracter excepțional beneficiază angajații ale căror raporturi de muncă/de serviciu au fost suspendate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2023, în temeiul art. 76 lit. a) și b) și al art. 77 lit. a) și b) din Codul muncii nr. 154/2023 sau în temeiul art. 52 lit. c) și d) și al art. 54 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Plata unică cu caracter excepțional se supune impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Prin derogare de la prevederile art. 88 din Codul fiscal nr. 1163/1997, ale art. 17 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și ale art. 4 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală, plata unică cu caracter excepțional nu se supune impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Cadrele didactice aflate în concediu de lungă durată în temeiul art. 300 din Codul Muncii nr. 154/2003 beneficiază de plata unică cu caracter excepțional?

Cadrele didactice aflate în concediu de lungă durată, acordat în temeiul art. 300 din Codul Muncii nr. 154/2003, vor putea să beneficieze de plata unică cu caracter excepțional doar dacă plata a fost stabilită de fondator și/sau o astfel de prevedere rezultă din actele normative ale instituției respective.

Personalul angajat temporar la funcțiile ale căror angajați se află în concediu de lungă durată sau raportul de muncă este suspendat pe motiv de boală sau traumatism beneficiază de plata unică cu caracter excepțional?

Personalul angajat temporar, la funcțiile ale căror angajați se află în concediu de lungă durată sau raportul de muncă este suspendat pe motiv de boală sau traumatism, beneficiază de plata unică cu caracter excepțional, dacă la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2023 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 399-400 art. 684 din 25.10.2023, se aflau în raporturi de muncă/de serviciu cu angajatorul.

 

Totodată, Ministerul Educației și Cercetării solicită organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, autorităților administrației publice locale de ambele niveluri să analizeze transferurile cu destinație specială destinate plății unice cu caracter excepțional, prevăzute în anexa nr. 7 a Legii nr. 359/2022, și la necesitate să propună redistribuiri, între autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II, în scopul acoperirii resurselor necesare pentru acordarea plății unice cu caracter excepțional, prevăzută la art. 10¹.

            Propunerile de redistribuiri între autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II a mijloacelor financiare destinate plății unice cu caracter excepțional urmează a fi transmise în adresa Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației și Cercetării, până la data de 18 noiembrie 2023.