Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Politici și programe IMM

Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 şi Planul de acţiuni privind implementarea acestei Strategii pentru anii 2012-2014. Acest document raspunde imperativului de trecere de la modelul de dezvoltare economică bazat pe consum la o nouă paradigmă orientată spre exporturi, investiţii şi inovaţii, a dezideratului politic de integrare europeană şi a tendinţelor economice mondiale. 

 

 

Listă de documente:

 

  1. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020
  2. Cтратегия развитя сектора МСП 2012-220 
  3. Planul de actiuni pentru perioada 2015-2017 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020
  4. Consiliul Consultativ pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

 

Programe pentru IMM: 

 

  1. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE - PARE 1+1
  2. PROGRAMUL NATIONAL DE ABILITARE ECONOMICA A TINERILOR
  3. PROGRAMUL „GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII”, finanţat din Bugetul de Stat
  4. FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR
  5. ACORDAREA CONSULTANŢEI DE CĂTRE EXPERŢII DIN GERMANIA

 

modelul_costului