Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Pregătirea conducătorilor de autovehicule

Baza de date a programelor autorizate provizoriu/acreditate

Ordinul MEC nr. 1719/2023 cu privire la completarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 1483/2021, privind aprobarea materialului didactic ,,Întrebări pentru susținerea examenului teoretic în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule”.

Volumul 1: (Partea 1) (Partea 2) (Partea 3)

Volumul 1

Volumul 2

Ordin nr.1292 din 26.12.2022 (Anexa)

Ordin 949 din 29.09.2022 Cu privire la aprobarea Metodologiei desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere.

Ordin nr. 1483 din 28.10.2021 Cu privire la aprobarea materialului didactic „Întrebări pentru susținerea examenului teoretic în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule”;

Volumul 1;

Volumul 2.

Ordin nr. 1542 din 18 octombrie 2018, Cu privire la aprobarea Concepției formării profesionale a conducătorilor de autovehiculeîn RM 

Ghiduri metodologice de suport destinate unităților de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și unităților de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și unităților de formare a transportatorilor rutieri

 

 

Programe de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile

  1. Ordinul nr. 260/2022 Cu pribire la aprobarea Programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile
  2. Programele de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile
  3. Referințe metodologice privind implementarea programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule