Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Programe de asistență externă

1. Programul de pregătire și de perfecționare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova

 

Implementatorul programului: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

 

Obiectivul de bază efectuarea unui stagiu de o lună de zile în Germania. Pe durata acestui stagiu managerii vizitează în format colectiv și individual întreprinderi germane, care ulterior devin parteneri de afaceri, precum participă la un şir de traininguri şi seminare practice orientate spre studierea mediului de afaceri german.

 

Programul de pregătire profesională în Republica Moldova oferă participanţilor tehnici pentru iniţierea contactelor şi colaborare cu întreprinderile germane. În timpul seminarelor se însuşesc metode moderne de management şi se obţin cunoştinţe interculturale indispensabile pentru stabilirea unui parteneriat durabil. Participanţii la program obţin acces la piaţa germană şi la tehnologiile germane. Concomitent, au posibilitatea să se prezinte personal, să prezinte întreprinderea în care activează şi produsele sau serviciile acesteia.   În cadrul seminarelor, participanţii sunt familiarizaţi cu situaţia social-economică a Germaniei, îşi perfecţionează cunoştinţele în domeniile: economie, management, comunicare interculturală.  

 

Grup ţintă:  Programul este destinat top şi middle managementului de la întreprinderile moldoveneşti cu potenţial de export / import, cu structuri stabile de conducere şi cu personal calificat. Participanţii la Program reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii, care doresc să stabilească sau deţin deja contacte cu parteneri de afaceri din Germania. La Program participă întreprinderi din toate domeniile economiei naţionale. 

 

Programul are 4 componente:

1.  Organizarea şi desfăşurarea Programului, inclusiv pregătirea profesională în Republica Moldova

2.  Stagiul în Germania.

 • Traininguri de Management: competenţele individuale de management sunt dezvoltate prin traininguri adaptate la necesităţile participanţilor;
 • Vizite la întreprinderi: discuţiile de specialitate, ce au loc la întreprinderi contribuie la cunoaşterea unor exemple de bune practici din Germania;
 • Vizite individuale de afaceri: accesul la piaţa germană este facilitat prin contacte directe de afaceri.

3.  Seminar Follow-up

4.  Networking 

 

Costurile în Germania sunt finanțate de Ministerul Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania.

 

Selectarea participanţilor se face de către o comisie de experti germani, în baza interviului.

Aplicarea la Program se face prin completarea formularului. 

Termenul-limită: 31 martie 2017.

 

Interviul ordinar de selectare a candidaţilor se va desfăşura 20-21 aprilie 2017.

 

Contacte:

Adresa: bd. Ştefan cel Mare 151, biroul 10

Telefon: 022 23 52 94,  

E-mail: seminar@chamber.md,

Persoana de contact: Inesa Iordatii

Pagina web: www.chamber.md

 

 

 

2. Programul JNPGA pentru dezvoltarea sectorului IMM

 


Implementatorul programului: Ministerul Economiei al Republicii Moldova, JICA Japonia.

 

Obiectiv: promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale prin facilitarea procurării de către întreprinderile micului business a unui vast sortiment de echipament de producere.

 

Grup ţintă: IMM de pe întreg teritoriul al Republicii Moldova (cu excluderea mun. Chişinău şi Bălţi).

 

Activităţi principale: Procurarea de echipament în regim de leasing pe o perioada de un an, cu oferirea unui grant de 40%. Valoarea procurării variază de la 5 mil. Yeni Japonezi pana la 24 mil. Yeni Japonezi.

 

Contacte:

Adresa: bd. Ştefan cel Mare 180, biroul 812

Telefon: 23 85 74, 29 67 18 / fax: 29 67 19

E-mail: office.giu@jnpga.md, Persoana de contact: Alexandru Ceban

Pagina web: www.jnpga.md

 

 

 

3. Programul de investiţii în sectorul privat (PSI)

 

Implementatorul programului: Ambasada Olandei la Kiev, Guvernul Olandei.

 

Obiective: Susţinerea investiţiilor de afaceri olandeze în pieţele în curs de dezvoltare prin stimularea proiectelor inovative pilot în sectoarele comerciale, în vederea consolidării sectorului privat al ţării beneficiare

 

Grup ţintă: Agenţii economici din Republica Moldova şi Olanda.

 

Activităţi principale: (1) Susţinerea parteneriatului Moldo - Olandez prin acordarea asistenţei financiare în mărime de până la 50% din mărimea investiţiilor efectuate, dar nu mai mult de 750 mii Euro; (2) Acordarea consultanţei în etapele de iniţiere şi de dezvoltare a parteneriatului.

 

Contacte:

Adresa: Ştefan cel Mare 151, Chişinău

Telefon: 22 13 91

E-mail: eic@chamber.md, Persoana de contact: Ludmila Rotaru

Pagina web: www.chamber.md/index.php?id=704, http://www.psi.org/

 

 

4. Agricultura Competitivă în Moldova, Continuarea proiectului RISP II

 

Termen implementare: 5 ani

Buget total: 37,4 milioane dolari SUA

Implementatorul programului: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor Agricole, Banca Mondială

 

Obiective:    

 

 • Consolidarea managementului siguranței alimentare
 • Sporirea potențialului acces la piețe, prin îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi creşterea nivelului de organizare al agricultorului;
 • Sporirea productivității prin intermediul managementului durabil al terenurilor
 • Grup ţintă: Întreprinderi şi antreprenori înregistraţi care activează în spaţiul rural sau doritorii de a iniţia o afacere individuală.

 

 

Activităţi principale:

 

 • Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor de încercări Cahul şi Bălţi;
 • Reconstrucţia sediului ANSA, Chişinău
 • Înfiinţarea a 4 puncte de inspecţie la frontieră – Chişinău, Tudora, Criva, Leuşeni;
 • Revizuirea şi actualizarea legislaţiei veterinare existente în domeniul activităţii şi inspecţiei la punctele de frontieră
 • Instruirea personalului;
 • Program de granturi investiţionale pentru grupuri de producători din sectorul horticol (granturi de cel mult 50% din valoarea totală a investiţiei, dar nu mai mult de 350 mii dolari SUA);
 • Suport investițional pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a eroziunii cu scopul menţinerii şi sporirii productivităţii terenurilor agricole.
 • Stimulente financiare pentru agricultori în vederea  adoptării practicilor de management durabil al terenurilor și de bune practici agricole și de mediu
 • Consolidarea capacităţilor umane, instituţionale şi tehnice (atât la nivel local, cât și naţional) pentru aplicarea activităţilor MDT, ş.a.

 

 

Contacte:

Adresa: str. Cosmonauţilor, 9, bir. 544, Chişinău

Telefon: 22 24 65; 22 24 67; 24 44 69

E-mail: risp@capmu.md, Persoana de contact: Corneliu Iftodi

Pagina web: http://www.capmu.md/

 

 

5. Proiectul creşterii producţiei alimentare - 2KR

 

Implementatorii programului: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Guvernul Japonez.

 

Obiectiv: Dezvoltarea agriculturii şi creşterea producţiei alimentare în Republica Moldova.

 

Grup ţintă: Persoane juridice private, producători agricoli şi persoane fizice, indiferent de forma organizatorică de activitate, care practică activitatea de întreprinzător şi/sau prestează servicii agricole mecanizate.

 

Activităţi principale: Acordarea tehnicii agricole în rate (iniţial se achită 50% din costul total şi mai apoi în rate pe parcursul perioadei de doi ani). Preţul tehnicii nu include TVA.

 

Contacte:

 

Adresa: str. Calea Basarabiei 18, Chişinău

Telefon: 27 84 63, 54 98 81

E-mail: office@2kr.moldnet.md,

Persoana de contact: Vasile Condrea

Pagina web: www.2kr.moldnet.md

 

 

6. Proiectul „Acordarea consultanţei de către experţii din Olanda”

 

Implementatorul programului: PUM, Senior Expert din Olanda

 

Obiectiv: Dezvoltarea durabilă a IMM-rilor în ţările în curs de dezvoltare prin facilitarea accesului IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale.

 

Grup ţintă: IMM din Moldova.

 

Activităţi principale:

(1) Acordarea consultanţei de către experţi străini;

(2) Organizarea seminarelor în ţara beneficiarului şi/sau în Olanda;

(3) Desfăşurarea stagiunii beneficiarului de la 2 săptămâni până la 3 luni în Olanda;

(4) Căutarea partenerilor de afaceri în alte ţări.

 

Contacte:

 

Persoana de contact: Lena Gheorghiu si Liliana Buza

Telefon: 0 373 22 775 971, Mobil: 0692 290 57

E-mail: elena.gheorghiu@pum.nl 

Pagina web: https://www.pum.nl/home-EN

Liliana Buza:

Tel:          373 79443700
Fax:         022 260082
e-mail:      lilianabuza@topconsulting.md
website:    www.topconsulting.md

 

 

 

7. Programul STEP (Science & Technology Entrepreneurship Program)

 

Implementatorii programului: Fundaţia din SUA pentru Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF) şi Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA) în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)

 

Obiectiv: promovarea parteneriatului bazat pe cercetare şi dezvoltare între companii şi oamenii de ştiinţă.

 

Grup ţintă: Întreprinderi şi oamenii de ştiinţă.

 

Activităţi principale: Acordarea granturilor pentru finanţarea proiectelor de parteneriat economico-ştiinţific. Suma unui grant constituie mai mult de 10, 000 USD, din care CRDF/MRDA va aloca 5,000 de dolari SUA, iar AITT de la 5, 000 USD pe proiect.

 

Contacte:

 

Adresa: Str. Mateevici 60, Chişinău

Telefon: 57 77 07

E-mail: elvirapostaru@mrda.md, Persoana de contact: Elvira Postaru

Pagina web: http://www.step.mrda.md/index.php?lang=ro&m1=home

http://step.mrda.md/index.php?lang=ro&m1=funding

 

 

8. Programul BAS

 

Implementatorul programului: Business Advisory Service, BERD.

 

Obiective:

(1) de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii;

(2) de a susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi

(3) de a îmbunătăţi gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanţă.

Grup ţintă: IMM (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale până la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocupate în sfera de producţie, servicii şi comerţ.

 

Activităţi principale: Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă. Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000 EUR, sumă ce nu constituie mai mult de 50% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

 

Contacte:

 

Adresa: Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, Et. 4, Chişinău

Telefon: 21 16 14, 23 52 24

E-mail: office@bas.md,

Pagina web: www.bas.md

 

 

 

9. Fondul occidental pentru întreprinderile din noile state independente

 

Implementatorul programului: Western NIS Enterprise Fund, USAID.

 

Obiective: Consolidarea întreprinderilor privatizate.

 

Grup ţintă: Întreprinzători şi companiile care dau dovadă de perspective serioase şi demonstrează o rată înaltă a profitului.

 

Activităţi principale: Desfăşurarea cursurilor de instruire şi oferirea capitalului în domeniul managementului şi marketingului pentru companiile existente sau noi.

 

Contacte:

 

Adresa: Str. Petru Movila 12, ap.4, Chişinău

Telefon: 88 72 00 / Fax: 88 72 01

E-mail: amunteanu@wnisefk.com,

Pagina web: www.wnisefk.com

 

 

10. Proiectul „Acordarea consultanţei de către experţii din Germania”

 

Implementatorul programului: Senior Expert Service, Germania.

 

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale.

 

Grup ţintă: IMM, instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, instituţii internaţionale.

 

Activităţi principale: Acordarea consultantei de către experţi internaţionali cu experienţă vastă în diferite domenii.

 

Contacte:

 

Adresa: Ştefan cel Mare 151, Chişinău

Telefon: 24 51 48 / Fax: 24 42 83

E-mail: sergiuh@chamber.md, Persoana de contact: Sergiu Harea

Pagina web: www.ses-bonn.de

 

 

 

11. Programul De la Fermier la Fermier (CNFA, USAID)

 

Principalele obiective ale Programului FtF în Moldova sunt:

 

 • Sporirea veniturilor fermierilor privaţi prin asistarea acestora la iniţierea activităţilor comerciale în grup;
 • Facilitarea accesului la credite pentru fermierii privaţi şi antreprenorii agricoli prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării şi managementului financiar;
 • Fortificarea întreprinderilor agricole care contribuie la dezvoltarea economiei şi a localităţilor rurale.

 

Contacte:

 

Adresa: str. Bulgara 33/1, Chişinău

Telefon: 57 79 30 / Fax: 57 79 31

E-mail: info@moldova.cnfa.org, Persoana de contact: Stela Capbatut

Pagina web: www.cnfa.md

 

 

 

12. Iniţiativa de acces la credite (The Pragma Corporation)

 

Implementatorul programului: The Pragma Corporation, USAID

 

Obiectiv: Reducerea constrângerilor pentru împrumutul ipotecar, lărgirea posibilităţilor de finanţare pentru cei care caută o alternativă a finanţării bancare şi facilitarea creşterii şi dezvoltării industriei leasingului în Moldova.

 

Grup ţintă: Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţionala a Moldovei, bănci comerciale şi companii de împrumut, alte asociaţii ca Asociaţia Bancherilor din Moldova, Asociaţia Brokerilor imobiliari, Asociaţia evaluatorilor, companii de asigurări, companii comerciale, şi investitorii străini.

 

Activităţi principale:

(1) Asistenţa tehnică şi instruirea Băncii Naţionale a Moldovei, băncilor comerciale private pentru dezvoltarea instrumentelor financiare;

(2) Asistenţă tehnică Guvernului Moldovei la elaborarea obligaţiunilor de stat pe termen lung,

(3) Conlucrarea cu organizaţiile locale în vederea creării noilor companii de leasing

(4) Oferirea informaţiei şi instruirii pentru alţi participanţi de pe piaţă, cum sunt potenţialii arendaşi, vânzători, băncile şi companiile de asigurare.

 

Contacte:

 

Adresa: Str. Nicolae Iorga 8/4, Chişinău

Telefon: 23 20 08, 23 29 71 / Fax: 23 80 39

E-mail: smoody@pragma.md, Persoana de contact: Steven Moody

Pagina web: www.atci.com.md

 

 

 

13. Startsouth and Starteast Programme (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)

 

Implementatorul programului: NUTEK - the Swedish Agency for Economic and Regional Growth

 

Obiectiv: promovarea formării unor parteneriate de afaceri dintre companiile din RM şi companiile din Suedia prin transferul de know-how, investiţii în echipament.

 

Grup ţintă: IMM-uri din RM.

 

Activităţi principale: Oferirea unui suport financiar în suma de 500 000 SEK (30 mii dolari SUA) şi pentru transferul de inovaţii 250 000 SEK (15 mii dolari SUA).

Iniţial suportul financiar este oferit sub formă de împrumut şi după ce programul a fost implementat, datoria se anulează. În caz dacă proiectul nu a fost finisat suportul financiar este necesar rambursarea datoriei.

 

Contacte:

 

Adresa: Box 4044, 102 61 Stockholm

Telefon: +46 8-681 94 54

E-mail: stefan.berry@nutek.se, Persoana de contact: Stefan Berry

Pagina web: http://www.nutek.se/sb/d/118/a/373

 

 

 

14. Centrul de promovare a importurilor pentru ţările în curs de dezvoltare (CBI)

 

CBI  este o agenţie a Ministerului Afacerilor Externe a Regatului Ţărilor de Jos, susţine exporturile spre Uniunea Europeană prin instruiri şi studii de piaţa si operează în peste 40 de ţări ale lumii şi monitorizează mai mult de 30 de pieţe europene. În octombrie 2006 Republica Moldova a fost acceptata ca ţară partener pentru CBI.

 

Beneficiari – exportatorii din ţările în curs de dezvoltare care exporta sau doresc să exporte în Europa; ; organizaţiile de suport a afacerilor în ţările în curs de dezvoltare şi companiile din Europa care procură sau doresc să procure de la ţările în curs de dezvoltare.

 

CBI monitorizează mai mult de 30 de pieţe europene, printre care:

 • Agricultură, silvicultură şi pescuit
 • Produse de consum
 • Produse industriale
 • Servicii

 

 

 

15. Programul moldo-german de sporire a calificării managerilor

 

Implementatorii programului: Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

 

Obiectiv: Scopul proiectului este formarea continuă a HR-managerilor, îmbunătăţirea procesului de afaceri în domeniul dezvoltării personalului şi creşterea eficienţei economice şi a competitivităţii companiilor din Republica Moldova.

 

Grup ţintă: HR-manageri și top-manageri din R. Moldova vorbitori de limbă engleză, cu vârsta de până la 40 ani.

 

Activităţi principale: (1) organizarea unui curs de pregătire prealabilă la Centrul de Formare Continuă al CCI, (2) efectuarea, timp de o lună, unui stagiu la Centrele de instruire din Germania. Taxa de participare la Program constituie 5700 lei plus costul biletului de avion şi include cheltuieli în Moldova (consultaţii, coordonare, însoţire, instruire, materiale informaţionale distribuite, pauze de cafea, testare etc.) şi cele din Germania (instruire, cazare, alimentare transport intern, vizite la întreprinderi, întrevederi, program cultural etc.). În Germania fiecare participant va primi bursă de circa 600 euro, va fi cazat în hotel şi va fi asigurat cu alimentare (dejun şi prânz).

 

Contacte:

 

Adresa: bd. Ştefan cel Mare nr. 151, Chişinău

Telefon: 23-52-94

E-mail: seminar@chamber.md, Persoana de contact: Victoria Cotici

Pagina web: http://chamber.md/index.php?id=1107

modelul_costului