Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Reconstituirea actelor de studii (duplicate)

Informaţii generale

 

Etapele soluţionării

 1. Cererea solicitantului de duplicat la instituția de învățămînt absolvită;
 2. Solicitarea instituția de învățămînt către Organul Local de specialitate în domeniul învățămîntului;
 3. Solicitarea Organului Local de specialitate în domeniul învățămîntului către Ministerul Educației;
 4. Înregistrarea și avizarea de către Direcția e-Transformare și Informatizare;
 5. Transmiterea la CTICE (Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație);
 6. Ridicarea de duplicat a actului de studii de la CTICE de către reprezentantul Organul Local de specialitate în domeniul învățămîntului;
 7. Ridicarea de duplicat a actului de studii de la Organul Local de specialitate în domeniul învățămîntului de către reprezentantul instituției de învățămînt;
 8. Ridicarea de duplicat a actului de studii de la instituția de învățămînt de către solicitant.

 

Acte necesare pentru reconstituire (duplicat)

 1. Cererea solicitantului de duplicat
 2. Copia actului de identitate (Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova; Permisul de şedere pentru studenţii străini; Forma F9 pentru cetățenii ce aparțin confesiunilor religioase)
 3. Solicitarea instituţiei de învăţămînt care a eliberat originalul actului de studii, adresată ME/OLSDÎ. În cazul reorganizării sau lichidării instituţiei de învăţămînt, cererea va fi depusă de către instituţia succesoare sau arhiva direcției raionale
 4. Solicitarea OLSDΠcătre ME
 5. Copiile ordinelor de înmatriculare şi exmatriculare, autentificate prin ştampila umedă şi semnătura conducătorului instituţiei
 6. Copia paginii din Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii, cu datele actului de studii solicitat, autentificată prin ştampilă umedă şi semnătura conducătorului instituţiei
 7. Copia întregii pagini din Monitorul Oficial al R. Moldova cu anunțul publicat  (în cazul pierderii) sau actul de studii deteriorat, în original
 8. Copia Certificatului de căsătorie sau a Certificatului de schimbare a numelui.
 9. Notă informativă cu situaţia şcolară a solicitantului (denumirea corectă a instituției și a centrului de BAC, numărul și data procesului verbal al Comisiei centrului de Bacalaureat privind rezultatele examenului de Bacalaureat), autentificat prin ştampila umedă şi semnătura conducătorului instituţiei.

Termene și costuri

 • Duplicatul se eliberează cetățeanului de către instituția de învățămînt în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul prezentării pachetului complet de documente
 • Duplicatul se eliberează după achitarea taxei stabilite prin Ordin nr. 02 din 04 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație

 

Date de contact:

Adresa CTICE: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77B
Program de primire: luni, marți, joi, între orele 09:00 – 13:00
Informații suplimentare la numărul de telefon: (+373 22) 45 00 01