Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

În susținerea copiilor și tinerilor din Ucraina

 

ACTE NORMATIVE ȘI REGLATORII

 

  • Ordinul MEC nr. 178 din 15.03.2022 Cu privire la încadrarea în instituțiile de învățământ general a copiilor din familii refugiate din Ucraina (RO)
  • Instrucțiunea privind încadrarea în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina, aprobată prin ordinul Ministerului nr.178/2022 (RORU)
  • Ordinul MEC nr. 177 din 15.03.2022 Cu privire la înscrierea în anul de studii 2021-2022 la mobilități de studii a studenților refugiați din Ucraina (RO, RU)

 

 

ACCES LA EDUCAȚIE

 

Copiii din familii refugiate din Ucraina pe durata aflării pe teritoriul Republicii Moldova, pot fi încadrați în instituțiile de învățământ general în conformitate cu ofertele educaționale stabilite prin Instrucțiunea privind încadrarea în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina.

 

  • Studenții refugiați din Ucraina, până la sfârșitul anului de studii 2021/22, pot fi încadrați în mobilități academice în instituțiile de învățământ superior, conform Instrucțiunii [RO ||  RU]

            Список университетов Республики Молдова

 

 

 

 

 

  • RO Cererea-tip de încadrare (în instituțiile de educație preșcolarăinstituții de învățământ primar, gimnazial, liceal)
  • RU Заявление (в дошкольное заведениегимназию или лицей)
  • UA Заява про надання освiтнiх послуг у загальнiй освiтi  Заява
  • Informații utile pentru conectarea copiilor refugiați din Ucraina la studiile online propuse de către instituții de învățământ și organizațiile din Ucraina /  Щодо деяких питань навчання у школах українських дітей, що виїхали за межі України / Полезная информация для онлайн обучения детей-беженцев из Украины, предоставленная украинскими образовательными учреждениями и организациями  

[RO || UA || RU] https://mec.gov.md/ro/content/informatii-utile-pentru-conectarea-copiilor-refugiati-din-ucraina-la-studiile-online-propuse

 

 

RESURSE UTILE RECOMANDATE

 

  • Ghidul Cum să faci ceea ce contează în perioade stresante

Un ghid ilustrat, adresat celor ce se confruntă cu stresul, de gestionare a stresului, cât și celor care trăiesc în siguranță.

Link-ul de acces:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336712

 

  • Ghidul Cum să faceți față stresului emoțional asociat unui dezastru major / Як впоратися з емоційним  стресом великого лиха / Как справляться с эмоциональным стрессом, связанным с крупными бедствиями

Ghidul dezvoltă strategii de gestionare a stresului emoțional pentru a face față consecințelor unor evenimente și situații care pun viața în pericol.

 

Link-uri de acces:

[EN] https://www.disastershock.com/

[RO] https://www.disastershock.com/_files/ugd/e85353_7df9936a03

b34374b6d4371d342eff1f.pdf

[RU] https://www.disastershock.com/_files/ugd/e85353_39bb0f4eb8

2c4d708331eee8d012600b.pdf

[UA] https://www.disastershock.com/_files/ugd/e85353_b35e60a2cf

49491e8746e9f00387c2f0.pdf

 

  • Ghidul Orientări metodologice privind activitățile instructiv-educative în cazul copiilor refugiați care se confruntă cu stresul și traumele

În ghid sunt descrise experiențe care cauzează stresul sau traumele la copiii refugiați și simptomele acestuia. De asemenea, în ghid sunt descrise instrumente pedagogice pe care cadrele didactice le pot utiliza în sprijinul copiilor, inclusiv activități practice pentru ciclul primar și ciclul secundar.

 

Link-ul de acces:
[RO] https://www.unhcr.org/ro/wp-content/uploads/sites/23/2019/11/RO-Orientari-privind-stresul-si-trauma.pdf

 

 

DATE DE CONTACT

  • Ministerul Educației și Cercetării [RO ||  RU]

  • Organele locale de specialitate în domeniul învățământului / Контактные данные районных/муниципальных управлений образования [RO ||  RU]

  • Lista instituțiilor de învățământ general identificate pentru încadrarea copiii din familiile refugiate din Ucraina / Список общеобразовательных учреждений, определенных для устройства детей из семей беженцев из Украины [RO ||  RU]

 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE

  • Platforma guvernamentală Centrul unic de gestionare a crizei  / Платформа правительства Единый центр антикризисного управления 

[RO] https://gov.md/ro/content/ucrainenii-din-ucraina

[RU] https://gov.md/ru/content/ukraincy-v-ukraine

 

  • Полезная информация для граждан Украины в Молдове

[RU] https://dopomoga.gov.md/