Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Universități moderne pentru o dezvoltare sustenabilă
27/06/2022 - 14:52

Astăzi 11522 de tineri vor păși în viața de adult, după ce au obținut binemeritata diplomă de Bacalaureat. Doresc ca de aici, din sediul Guvernului, să îi felicit pentru acest start. Bacalaureatul, corect organizat din 2013 încoace, a devenit un simbol al renașterii noastre morale.

 

Astăzi, toți acești tineri care au obținut diploma de Bacalaureat merită să-și continue studiile la universități performante. Noi, clasa politică, dar și societatea, avem datoria să le oferim tinerilor condiții de studii universitare de cel mai înalt nivel aici, la noi acasă, în Republica Moldova. Putem să facem aceasta pentru că avem universitari și cercetători de valoare, dar și instituții valoroase.

 

Pentru acești tineri, pentru profesorii dedicați din universitățile noastre, pentru oamenii de știință din Republica Moldova, am onoarea să anunț începerea celui mai important proces de modernizare a universităților și a sistemului de cercetare din Republica Moldova din ultimii ani.

 

Ce planifică Ministerul să întreprindă?

 

În cadrul acestui proces, Ministerul își propune să întreprindă următoarele acțiuni:

 

  1. Consolidarea sistemului universitar și de cercetare prin concentrarea resurselor, atât umane, cât și financiare.
  2. Apropierea cercetării științifice de studenți prin integrarea institutelor de cercetare în structura universităților.
  3. Alocarea de mijloace financiare suplimentare pentru a susține procesul de modernizare a învățământului superior și a sectorului de cercetare.

 

Menționăm că necesitatea și argumentarea acestei modernizări se cunosc încă din 2015. Subiectul a fost pe larg dezbătut încă de atunci, dar cu regret acest proces a fost tergiversat. Noi considerăm că nu mai putem întârzia această modernizare. Datorăm tinerilor noștri să le oferim un sistem universitar de calitate la noi acasă.

 

De ce Ministerul face această schimbare?

 

La ora actuală, avem prea puțini studenți și prea multe universități. La nivel mondial, se tinde spre concentrarea resurselor, nu spre dispersarea acestora. Astfel, Danemarca, Olanda, Franța, Țările Baltice sunt exemple de succes în realizarea unor asemenea procese de concentrare a resurselor.

Competența este prea dispersată. Suntem o țară prea mică pentru a pretinde că putem asigura studii de calitate la același program de studii în 6-7 sau mai multe universități.

Influența slabă a cercetării asupra procesului de instruire: Două elemente-cheie definesc o instituție modernă și inovativă de învățământ superior, și anume: predarea bazată pe cercetare și cercetarea bazată pe predare.

 

Care sunt beneficiile?

 

Republica Moldova va avea universități mari, consolidate și competitive, cu infrastructură dezvoltată, modernă, în concordanță cu tendințele la nivel mondial.

- Universitățile vor fi mai bine poziționate în clasamentele internaționale, deci mai atractive atât pentru tinerii de la noi din țară, cât și pentru cei de peste hotare.

- Mai multe fonduri vor fi direcționate în procesul de educație și de cercetare, nu spre administrație.

- Va fi consolidat sistemul de cercetare și va fi fortificată interconexiunea dintre știință și educație.

- Universitățile, ca centre de instruire și cercetare, vor acorda o atenție sporită transferului de cunoștințe și tehnologii, precum și cooperării cu mediul de afaceri, asigurându-se astfel relevanța studiilor și cercetării pentru economie și societate.

 

Sistemul de învățământ este important, dar să nu uităm că sistemul trebuie să servească oamenii. Ceea ce ne propunem să realizăm este pentru oameni și de aceea dorim să concretizăm care vor fi beneficiile acestui proces.

 

Beneficii pentru studenți:

 

1. Studenții vor obține o diplomă de la o instituție de învățământ superior performantă, mai puternică, cunoscută pe plan național și internațional.

2. Vor avea mai multe oportunități de alegere a cursurilor și programelor de studii, pentru dezvoltarea lor profesională.

3. Vor beneficia de mai multe facilități: laboratoare bine dotate cu echipamente moderne, cămine renovate, săli și terenuri de sport modernizate.

4. Absolvenții de liceu vor avea mai multe șanse în alegerea profesiei și a instituției de învățământ superior.

 

Beneficii pentru cadrele didactice:

 

1.Vor fi membri ai unei comunități academice de elită, mai bine clasată internațional, mai stabilă, mai puternică, dar și mai bine remunerată.

2.Vor avea acces mai liber la infrastructura de cercetare și la rezultatele cercetării.

3.Vor beneficia de mai multe resurse pentru ameliorarea și modernizarea programelor de studii oferite.

4.Vor putea îmbina armonios activitatea didactică cu cea de cercetare.

 

Beneficii pentru cercetători:

 

1. Vor avea un loc stabil de muncă, care nu va depinde doar de proiectele câștigate sau realizate.

2. Vor avea șanse sporite de a accesa fonduri mai mari pentru cercetare, ei fiind parte a unei universități solide.

3. Vor avea posibilități să interacționeze mai strâns cu studenții care au vocația cercetării.

4. Vor participa la luarea de decizii cu privire la procesul de studii din universități.

 

Cum vom realiza acest proces?

 

Propunem integrarea în universități a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării, în baza următoarele principii:

  • Concentrarea resurselor prin încadrarea în structura organizațională a unor universități mai mari a altor universități mai mici și institute de cercetare, cu păstrarea finanțării separate pentru domeniul cercetării.
  • Consolidarea învățământului pedagogic prin fuzionarea unor universități cu profil pedagogic și instituții de formare continuă.
  • Consolidarea unor universități regionale existente în Nord și Sud.

 

Intervenții concrete:

 

1. Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 

Academia de Administrare Publică

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Institutul de Fizică Aplicată

Institutul de Chimie

Institutul de Ecologie și Geografie

Institutul de Geologie și Seismologie

Institutul de Zoologie

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Institutul de Istorie

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

 

2. Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”

Institutul de Energetică

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

 

3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 

Universitatea de Stat din Tiraspol

Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia

Institutul de Științe ale Educației

Institutul de Formare Continuă.

 

4. Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin absorbția Institutului Național de Cercetări Economice.

 

5. Se transmite exercitarea funcției de fondator al Academiei de Muzică, Teatru, Arte Plastice și a Institutului Patrimoniului Cultural de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii.

 

Ministerul va susține financiar procesul de modernizare a universităților. Pentru realizarea acestui scop vor fi alocate peste 700 de milioane de lei, dintre care:

 

  • pentru modernizarea sistemului de management și asigurarea calității în învățământul superior – circa 200 de milioane de lei,
  • pentru modernizarea infrastructurii universităților și dezvoltarea programelor de studii – circa 500 de milioane de lei.

 

Când realizăm procesul de reorganizare?

 

Reorganizarea instituțiilor de învățământ este un proces complex care presupune transferul studenților, al personalului academic și auxiliar, transferul patrimoniului. Procesul de reorganizare este planificat între perioada de absolvire a studiilor și începutul noului an de studii.

Admitere la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.

 

Miza istorică a modernizării universităților

 

Educația este un proiect de societate care trebuie să ne unească. Educația copiilor noștri trebuie să devină principalul vector de modernizare a Republicii Moldova.  

 

Ministerul propune această modernizare pentru binele copiilor noștri, pentru realizarea unui nivel înalt de învățământ și educație pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova.

 

Esența modernizării universităților constă în reașezarea acestor temple ale cunoașterii în centrul sistemului nostru de valori. În universități se formează viitorii profesori, viitorii medici, viitorii judecători, viitorii ingineri, oameni de știință, administratori, specialiști în agronomie, finanțe și în multe alte ramuri ale economiei naționale. Pentru ca tinerii noștri să aibă toate șansele să trăiască mai bine aici, la noi acasă, participând la construirea unei țari într-o lume tot mai competitivă, trebuie ca ei să plece de pe băncile universităților cu o formare de top/de nivel mondial.

 

Prin reforma propusă vom face primul pas concret spre modernizarea universităților din Republica Moldova.

 

Vă îndemn pe toți să participăm cu încredere la acest proces de modernizare a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație